Modlitwa do Jana Pawła II

Poniższa modlitwa do błogosławionego Jana Pawła II jest jedną z wielu modlitw, które powstały po śmierci papieża Jana Pawła II. Równocześnie jest jedną z niewielu, których autorstwo nie pozostawia wątpliwości – jej autorem jest kardynał i wikariusz generalny Państwa Watykańskiego, Angelo Comastri.

Kardynał Angelo Comastri znał osobiście papieża ; o tej znajomości pisze w swojej własnej książce Jan Paweł II w sercu świata. Świadectwo o błogosławionym papieżu.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!

Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.

Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi.

Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.

Módl się  za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II jest modlitwą dziękczynną w intencji Jana Pawła II, autorstwa kardynała Camillo Ruini, Wikariusza Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej. Została zatwierdzona przez Watykan. Wierni, odmawiający modlitwę, mogą zarówno prosić Jana Pawła II o wstawiennictwo, dziękować za doznane łaski, jak i modlić się o rychłą kanonizację papieża.

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą

prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło

włączony w poczet Twoich świętych.

Amen.