Milan Kundera

Biografia

Milan Kundera urodził się w Brnie 1 kwietnia 1929 roku. Pochodził z inteligenckiej rodziny – jego ojciec był znakomitym pianistą oraz rektorem Akademii Muzycznej w Brnie. Stąd pisarz już w dzieciństwie rozpoczął naukę gry na tym instrumencie. W 1948 roku ukończył szkołę średnią, a następnie rozpoczął studia muzykologiczne i literackie na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wykształcenie wyższe uzyskał w 1952 roku.

Milan Kundera/www.wikipedia.org.pl


Milan Kundera dorastał w atmosferze i rzeczywistości okupacji niemieckiej, co spowodował u niego fascynację poglądami Karola Marksa. W 1948 Wstąpił do czeskiej Partii Komunistycznej, jednak już dwa lata później został z niej wydalony za działalność antypartyjną. W 1957 roku ponownie został jej członkiem, a w 1970 znów znalazł się poza jej strukturami. Kundera, podobnie jak wielu innych czeskich intelektualistów, był uczestnikiem tzw. Praskiej Wiosny (okres liberalizacji Czechosłowacji).

Książki

Pisarz zasłynął z autorstwa powieści Nieznośna lekkość bytu, wydanej w 1984 (napisanej dwa lata wcześniej). Była to opowieść o losach bohaterów, uczestniczących w wydarzeniach Praskiej Wiosny. Natomiast pierwsza książka czeskiego autora pt. Żart (1967) powstała z inspiracji autobiograficznej – po usunięciu Kundery z partii. W pewnym sensie stanowiła ona satyrę na politykę i życie panujące w Czechosłowacji pod rządami komunistów. Ostatnią powieścią Milana Kundery powstałą w języku ojczystym była Nieśmiertelność z 1990 roku. Później pisarz tworzył już wyłącznie w języku francuskim, odcinając się od czeskiej kultury. W tekstach Milana Kundery pojawiają się wątki polityczne, jednak nie jest on uznawany za pisarza o tym charakterze. Wspomniane akcenty niejednokrotnie wiążą się i przekształcają w rozważania bardziej filozoficzne. Styl jego pisarstwa przywodzi na myśl Friedricha Nietzschego.

Prace pisarza są tłumaczone m.in. na język angielski, niemiecki, polski, grecki czy hiszpański.