Konspekt lekcji/zajęć

Konspekt lekcji języka polskiego

 

Temat: Słówka piórem notowane, czyli o zasadach pisowni wyrazów z „ó” wymiennym

Czas realizacji: 45 minut

Klasa: V b

Prowadzący: Jan Nowak

 

1. Cel główny – utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ó”.

 

2. Cele operacyjne:

a. uczeń określa, która zasada ortograficzna decyduje o pisownia wskazanego wyrazu,

b. poprawnie zapisuje wyrazy z „ó”,

c. porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej,

d. współpracuje w zespole.

 

3. Metody pracy: rozmowa nauczająca, ćwiczenia praktyczne, praca ze słownikiem.

 

4. Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

 

5. Środki dydaktyczne: slajd, słownik ortograficzny, kody QR, tablety.

 

6. Przebieg zajęć

a. Czynności wstępne.

b. Wyświetlenie slajdu prezentującego 10 przedmiotów o nazwach zawierających „ó” wymienne.

c. Zapisanie nazw na tablicy i ustalenie, co łączy wyrazy.

d. Podanie tematu lekcji.

e. Rozdanie słowników ortograficznych – odszukanie i przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó”.

f. Podział klasy na czteroosobowe grupy, rozdanie tabletów i kodów QR.

g. Instrukcja do zadania: zeskanowanie kodu, odczytanie zaszyfrowanej zagadki-żartu, odgadnięcie wyrazu, dopasowanie odpowiedniej zasady ortograficznej.

h. Prezentacja wyników pracy w grupie przy jednoczesnym zapisywaniu odgadniętych słów na tablicy, przyznanie „plusów” za prawidłowe wykonanie zadania.

i. Zapisanie w zeszycie w porządku alfabetycznym wyrazów z tablicy, odczytanie ich.

j. Informacja zwrotna dotycząca zrozumienia przez uczniów prezentowanych treści – światła, klamerki z imionami.

 

7. Uwagi dotyczące zajęć: ……………………………………………