Kondolencje po angielsku

Condolences - Kondolencje

I am very sorry about the death of your wife. Please accept my deepest sympathy. - Jest mi strasznie przykro z powodu śmierci Twojej żony. Przyjmij wyrazy mojego najgłębszego współczucia.

Please accept my sincere condolences on the death of your son. I can not imagine the sorrow you must feel. - Przyjmij proszę najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci swojego syna. Nie mogę wyobrazić sobie smutku, który czujesz.

No words are adequate to express the sadness we feel about your loss. We are ready to be with you  during this difficult time. - Żadne słowa nie są w stanie wyrazić smutku, który czujemy z powodu Twojej straty. Jesteśmy gotowi być przy Tobie w tym trudnym czasie.

I am with you in this time of sorrow. If there is anythng I can do, please let me know. - Jestem z Tobą w tym smutnym czasie. Jeśli jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić, proszę daj znać.

We were very sad when we learned of the death of your sister. Nothing will be the same without her. - Odczuliśmy wielki smutek, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Twojej siostry. Nic już nie będzie takie samo bez Niej.

Everyone is deeply saddened on the sudden death of your mother.  We would like to express our condolences. - Każdy jest głęboko poruszony nagłą śmiercią Twojej matki. Chcielibyśmy wyrazić kondolencje.

I am so sorry to hear about your loss. If you need anything, please tell me. - Jest mi bardzo przykro słysząc o Twojej stracie. Jeśli potrzebujesz czegokolwiek, daj proszę znać.

Your father was one of the greatest people I have ever known. May God give him eternal rest and may his soul rest in peace! - Twój ojciec był jednym z najwspanialszych ludzi jakich znałam. Niech Bóg da mu wieczny odpoczynek, a jego dusza spoczywa w spokoju.

 

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
condolences – kondolencje
to accept – przyjmować
death – śmierć
adequate – adekwatny
to express the sadness – wyrazić smutek
difficult time – trudny czas
sorrow – smutek
deeply saddened – głęboko poruszony (zasmucony)
a loss – strata
to imagine – wyobrazić sobie
eternal rest – wieczny odpoczynek
a soul – dusza
to rest in peace – odpoczywać w pokoju
I'm sorry for... - Jest mi przykro z powodu...

a funeral - pogrzeb
a mass - msza św.
mourning - żałoba