Kamil Giżycki - biografia

Urodził się 19 sierpnia 1893 roku w Grybowie. Ukończył gimnazjum prowadzone przez jezuitów w Chyrowie, a następnie studia w Monachium (na politechnice). Podczas I wojny światowej był żołnierzem Armii cesarskiej i królewskiej. Jako jeniec został wywieziony na Syberię, a po odzyskaniu wolności został dyrektorem fabryki produkującej narzędzia rolnicze. W okresie rewolucji lutowej walczył w szeregach korpusu czechosłowackiego. W roku 1919 dalej walczył przeciwko bolszewikom, tym razem w polskiej dywizji syberyjskiej jako podporucznik. W efekcie został aresztowany przez wrogów, więziony i torturowany. Po ucieczce ukrywał się w tajdze, a następnie podróżował po całym kontynencie, angażując się w działalność rewolucyjną.

Kamil Giżycki do Polski powrócił w 1923 roku, gdzie na chwile osiadł w okolicach Lwowa Już w 1926 znów opuścił kraj w kierunku Afryki wraz z wyprawą Ferdynanda Ossendowskiego. Na podstawie tej wyprawy napisał książkę podróżniczą, a także wspomnienia z działań militarnych na terenie Mongolii. W 1934 roku zakupił plantację w Liberii, ale w 1939 roku pisarz podjął kolejną decyzje o przyjeździe do Polski w celu jej obrony przed najeźdźcą. Po zakończeniu II wojny światowej twórca zamieszkał we Wrocławiu i zaczął pisać oraz wydawać książki dla dzieci i młodzieży. W 1951 roku brał udział w założeniu wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W 1956 roku Giżycki odebrał Złoty Krzyż Zasługi.

Podróżnik zmarł 19 kwietnia 1968 roku na terenie Wrocławia.

 

Wybrane książki Kamila Giżyckiego: