John Napier

Biografia

John Napier (znany również jako Nepair i Neper) urodził się w 1550 roku w Edynburgu w Szkocji. Pochodził z arystokratycznego i bardzo wpływowego rodu. Miał tytuł lorda Merchiston. Jego matka była siostrą biskupa Orkney. W 1563 roku w wieku 13 lat Napier rozpoczął studia w St Andrews University. Matka chciała go przenieść do Saint Salbator’s College, ale wkrótce zmarła.

Jeszcze przed ukończeniem St.Andrew Univerisity Napier wyjechał do Europy kontynentalnej, by pogłębiać swoją wiedzę. Nie wiadomo, gdzie dokładnie odbywał dalsze studia. W 1571 roku wrócił do Szkocji. Wkrótce ożenił się i zamieszkał wraz z żoną w zamku w Gartness.

John Napier
John Napier

Przeszedł konwersję i stał się zagorzałym wyznawcą protestantyzmu i wielkim przeciwnikiem papizmu. Prawdopodobnie antypapizm naukowca wynikał nie tylko z pobudek doktrynalnych, ale przede wszystkim politycznych. Były to bowiem czasy, w których Szkocji zagrażała inwazja katolickiej Hiszpanii.

Napier zajmował się swoim hrabstwem i wprowadzał w nim liczne nowoczesne wynalazki. Matematyka nie była jego profesją, ale hobby. Swoje obserwacje w tym zakresie wymieniał z Jostem Burgim i Henrym Briggsem. Wśród współczesnych uchodził za kogoś w rodzaju czarownika, kto ma kontakt z mocami ciemności. Zmarł w Edynburgu w Szkocji.

Dokonania

Dokonania Johna Napiera w dziedzinie matematyki były imponujące, zwłaszcza jak na kogoś, kto nie zajmował się zawodowo tą nauką. Uważa się go za odkrywcę logarytmów. Naukowiec na podstawie istniejących już odkryć stworzył tablice logarytmiczne. Ponadto opracował tablice funkcji trygonometrycznych. Interesowała go trygonometria sferyczna.

To on również zapoczątkował graficzny zapis ułamków w formie kropki dziesiętnej. Jego słynne wynalazki to pałeczki Napiera (zwane również kostkami) służące do wykonywania mnożenia. Wynalazek ten dał początek suwakowi logarytmicznemu.

Uczony sformułował algorytm mnożenia za pomocą dodawania logarytmów. Należy pamiętać, że to właśnie dzięki algorytmowi Napiera Johannes Kepler odkrył zasady ruchu planet, co wpłynęło również na powstanie teorii grawitacji Izaaka Newtona.