Interpretacja

Interpretacja poznawcza

Opowieść o Sodomie i Gomorze, jak zaznacza Artur Sandauer, miała wyjaśniać topografię terenów nad Morzem Martwym, w dolinie Jordanu: sąsiedztwo rozległej pustyni i bujnych, zielonych terenów (miasto Coar), na których chwilowo osiedlił się Lot po ucieczce. Usytuowanie Sodomy nie jest wyraźnie wskazane w Biblii, jednak naprowadza na nią stwierdzenie, że z nieba spadł deszcz siarki. Jak wiadomo, Morze Martwe ma bardzo duży stopień zasiarczenia.

Interpretacja moralistyczna

Zniszczenie Sodomy i Gomory ma przesłanie dydaktyczne. Historia ta jest przestrogą, która mówi, że nie można bezkarnie czynić zła, ponieważ wcześniej czy później zostanie ono surowo ukarane. Jednocześnie z opowieści tej wynika, że Bóg docenia sprawiedliwość każdego pojedynczego człowieka i ją nagradza. Mamy tu do czynienia z ostrzeżeniem przed grzechem rozpusty. Opowieść jest zatem wykładnią żydowskiego kodeksu związanego z obyczajami seksualnymi, wedle którego homoseksualizm stanowi występek przeciw naturze i nie powinien być akceptowany. Etyki seksualnej dotyczy również zakończenie historii Lota, które wskazuje na niegodność aktów kazirodczych.

Motyw w kulturze

W kulturze europejskiej Sodoma i Gomora funkcjonuje jako synonim zepsucia i seksualnej rozpusty, a także chaosu i postępowania wbrew tradycyjnym regułom etycznym. Motyw ten zainspirował literaturę i sztukę. Występuje na przykład w wierszu Wisławy Szymborskiej „Żona Lota”, gdzie mamy do czynienia z reinterpretacją biblijnego przekazu.