Inne

Fresk pompejski
Iluzjonostyczny fresk – Pompeje

Malarstwo

W malarstwie rzymskim, podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, istniały dwa nurty: dworski (inspirowany wzorcami greckimi) i ludowy (oparty na rodzinnych, etruskich tradycjach). To właśnie ten drugi prąd okazał się szczególnie istotny i wpłynął na malarstwo późniejszych wieków. Pierwszym rodzajem plastyki były malowidła ścienne. Umieszczano je w domach, (np. dom Liwii), w świątyniach, mauzoleach (np. Apulii, Lukanii, Kampanii). Najistotniejszym osiągnięciem malarstwa ściennego było stosowanie iluzji trójwymiarowości. Oczywiście były to pierwsze próby, uzyskiwane głównie dzięki grze kolorystyką (barwy ciepłe przybliżają, zimne oddalają).

Następny typ stanowiło malarstwo sztalugowe, które wykonywano techniką enkaustyczną, wywodzącą się z Grecji. Początkowo spełniało ono funkcję propagandową i dokumentacyjną, ponieważ przedstawiano historyczne sceny triumfalne. Później pojawiła się tematyka topograficzna, np. „Malowana Italia” oraz portrety sporządzane pędzlem lub rodzajem rylca na tabliczkach kościanych. Pierwsze ludzkie podobizny malowali dla Rzymian Grecy, np. Iaja z Kyzikos, która specjalizowała się w portretach kobiecych, Sopolis i Dionizjos.

Specyficzną dla Rzymian techniką plastyczną była mozaika, najczęściej stosowana w domach. Polegała ona na układaniu różnorodnych scen z kolorowych kamieni, marmurów, czasem złota i masy perłowej.  

Ceramika

Malarstwo wazowe polegało na ozdabianiu naczyń motywami roślinnymi i zwierzęcymi w kolorach białym, żółtym i czerwonym. Niektóre z nich, zwłaszcza kubki i talerze malowano w taki sposób, że na czarnym tle umieszczano motywy figuralne i napisy wotywne (składały się z imienia boga i wyrazu „pacolom”).

Waza etruka
Waza etruka/ commons.wikimedia.org/ Zaqarbal (25 III 2008)

 

Kontynuowano również grecki styl malarstwa czerwonofigurowego. W II w. p. n. e zaczęto natomiast produkować naczynia ozdobione reliefami. Malowano również rzeźby, wykorzystując kolory takie, jak: żółty, różowy, liliowy.

Ilustracja książkowa

Rzymianie ilustrowali również zwoje. Pierwszą książką tego typu była książka Tytusa Pomponiusza Attyka. Innym sławne dzieło to księgi autorstwa Marka Terencjusza Warrona „Imagines” – z 39 r. p.n. e., które zawierały 700 portretów sławnych ludzi świata antycznego.

Liternictwo

Rzymianie, którzy przejęli alfabet od Greków, uczynili z techniki pisma rodzaj sztuki. Stworzyli własny model plastyczny litery, tak zwaną kapitałę. Wykorzystywano ją zwłaszcza w napisach umieszczanych na pomnikach. Wykuwano je tak, aby tworzyły harmonijną i piękną kompozycję.