Imiesłowy

Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika. Dzielą się na przymiotnikowe i przysłówkowe.