Hugo Steinhaus

Biografia

Hugo Steinhaus urodził się w 1887 roku w Jaśle na terenie ówczesnej Galicji należącej do Austro-Węgier (dzisiejsza Polska). Rodzina miała korzenie żydowskie. Ojciec Steinhausa był dyrektorem Spółdzielni Kredytowej w Jaśle. Jego wuj zaś był znanym politykiem i członkiem austriackiego parlamentu.

Steinhaus szkołę średnią ukończył w 1905 roku, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego (studiował matematykę i filozofię). Po pierwszym roku nauki przeniósł się na Uniwersytet w Monachium, a potem na Uniwersytet w Getyndze. Tam spotkał największe autorytety naukowe w dziedzinie matematyki, między innymi Davida Hilberta i Feliksa Kleina.

Hugo Steinhaus
Hugo Steinhaus


W 1911 roku obronił dysertację naukową z dziedziny filozofii. Następnie wrócił do Jasła. Na początku I wojny światowej zaciągnął się do Legionów Polskich i brał udział w walkach na Wołyniu. Pracował również w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie.

W 1917 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie pracował na Uniwersytecie Lwowskim. W 1920 roku otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, a trzy lata później zwyczajnego. Był współtwórcą Lwowskiej Szkoły Matematycznej, jednego z najważniejszych ośrodków nauk ścisłych w Europie. Ponadto wspólnie ze Stefanem Banachem założył czasopismo „Studia Mathematica”.

Po wybuchu II wojny światowej początkowo kontynuował pracę naukową, ponieważ Lwów znalazł się pod okupacją radziecką. Pracował wówczas w Akademii Nauk w Kijowie oraz na Uniwersytecie Ukraińskim. W 1941 roku, kiedy tereny te zostały zajęte przez Niemców, Steinhaus ze względu na swoje żydowskie pochodzenie musiał się ukrywać.

W 1942 roku udało mu się przedostać do Berdechowa, w okolicach Gorlic, gdzie przebywał do 1945 roku. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. W 1945 roku został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim i na Politechnice. W 1952 roku został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zmarł we Wrocławiu w 1972 roku.

Dokonania

Hugo Steinhaus to jeden z najwybitniejszych polskich matematyków. Jego prace znacząco oddziałały na rozwój wielu dyscyplin wiedzy, między innymi medycyny czy biologii.

Zajmował się przede wszystkim analizą matematyczną, co było związane z działalnością Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Ponadto interesował się teorią prawdopodobieństwa, rachunkiem różniczkowym oraz statystyką matematyczną. Pozostawił po sobie kilkaset prac naukowych.