Henryk Bardijewski – biografia

Twórca urodził się w Częstochowie 7 stycznia 1932 roku. Jest autorem utworów prozaicznych, satyrycznych oraz kabaretowych. Tworzy także słuchowiska radiowe.

Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 19533-1956 pracował w Bibliotece Narodowej. Na ten okres przypada także jego debiut literacki – tekst satyryczny w magazynie „Szpilki”. W 1957 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu jako redaktor. Do 1975 roku kierował Redakcją Słuchowisk Oryginalnych, a następnie pełnił rolę konsultanta literackiego. Prócz audycji i słuchowisk tworzył opowiadania, powieści i różnorodne teksty sceniczne. Narzędziem najczęściej przez niego wykorzystywanym była ironia oraz groteska. W swoich utworach Bardijewski prezentuje raczej prześmiewcze spojrzenie na rzeczywistość.

Jego teksty tłumaczone są m.in. na język francuski, angielski czy niemiecki. Emitowane są na antenach radiowych w różnych krajach. Sam pisarz przyznaje, że wzoruje się na twórczości Jerzego Szaniawskiego czy Marii Konopnickiej. Henryk Bardijewski jest autorem wielokrotnie nagradzanym m.in. Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida czy Nagrodą Literacką im. Władysława Reymonta.

Wybrane opowiadania pisarza:

Książki dla dzieci: