Opracowanie

Czas i miejsce akcji

Czas akcji - akcja książki dzieje się na przestrzeni kilku miesięcy. Rozpoczyna się zimą. Konkretna data nie została określona, ale ze względu na duży mróż można wnioskować, że to styczeń albo luty. Potwierdza to również fakt, że w książce nie ma wzmianki na temat świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenia opisane w książce kończą się 1 kwietnia. 

Miejsce akcji - akcja książki nie wykracza poza jedną miejscowość, ktora nie została nazwana. Wydarzenia tu opisane dzieją się w szkole, w domu Andzi, w domu Jeremiasza, w parku, a także w drochach pomiędzy tymi punktami. 

Problematyka

Problematyka książki odnosi się w głównej mierze do odczuć tęsknoty, smutku i osamotnienia dziewczyki po śmierci taty. Opisuje przemyślenia Andzi, jej troski i pragnienia powrotu do normalności, która nie wraca. Dziewczynka w myślach zmaga się z trudami codziennych dni, w których wyraźnie brakuje jednego podstawowego elementu. Nie pomaga jej w tym postawa mamy, która cierpi chyba jeszcze bardziej - choć stara się stanąć na nogi, stale traci poczucie czasu, leżąc pod kocem w kratę zaniedbuje rodzicielskie obowiązki.

Książka opowiada także o przyjaźni pomiędzy dwójką dzieci - "outsiderów", gdzie każde z nich zmaga się z własnymi problemami. Pomimo iż w ich rozmowach rzadko dochodzi do zwierzeń, są dla siebie wsparciem, stają się sobie coraz bliżsi. Zarówno dla Andzi jak i dla Jeremiasza problemy tracą nieco na sile, gdy obok znajduje się przyjazna dusza. 

Motywy

Motyw tęsknoty - tęsknota za zmarłym ojcem przyćmiewa inne uczucia dziewczynki. Była z nim bardzo blisko, mieli wiele wspólnych spraw, wspólne pasje, przez co jeszcze silniej odczuwa jego brak. Poradzić sobie z tym uczuciem pomaga dziewczynce obietnica, którą tata dał jej przed śmiercią, i którą trzyma w tajemnicy. 
Silna tęsknota dręczy również mamę Andzi, która od czasu owdowienia nie potrafi poradzić sobie z pustką, która zagościła w jej życiu. 

Motyw ptaka - ptaki są w książce przywoływane stosunkowo często. Na największą jednak uwagę zasługuje tu mało znany kowalik, który symbolizuje ojca Andzi. Zaraz przed śmiercią obiecał jej, że gdy tylko dziewczynka zobaczy tego ptaka, tata będzie wówczas przy niej. W literaturze motyw ptaka często wykorzystywany jest aby ukazać różnicę pomiędzy trudnym, obarczonym wieloma troskami życiem człowieka na ziemi, a wolnym ptakiem, dla którego nie ma ograniczeń. Być może właśnie to chciał tata powiedzieć Andzi - że po śmierci stanie się wreszcie wolnym od męczącej go choroby. 

Motyw przyjaźni - przyjaźń między Andzią a Jeremiaszem nawiązuje się tak naprawdę przypadkiem, bez szczególnych starań żadnej ze stron. Dzieci zmagają się z trudnymi problemami, co pomaga im nawiązać więź. Kiedy zaczynają spędzać ze sobą czas niektóre sprawy stają się łatwiejsze, troski tracą nieco na sile. Dzieci są dla siebie dużym wsparciem w trudnych chwilach.