Czwarty sektor gospodarki - usługi

Pod pojęciem czwartego sektora gospodarki rozumiane są usługi zaawansowane, skierowane w dużym stopniu dla przedsiębiorstw:
- usługi bankowe,
- ubezpieczeniowe,
- usługi doradcze,
- reklama,
- usługi z zakresu IT (technik informatycznych i telekomunikacyjnych) i inne.

Ważnym elementem transformacji gospodarczej, która zaszła po 1989 roku była prywatyzacja polskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz ekspansja zagranicznych firm sektora finansowego na rynku polskim (np. powstała w 1991 roku sopocka firma ubezpieczeniowa Hestia od roku 2000 wchodzi w skład europejskiego konsorcjum finansowego ERGO).
Pojawienie się firm zachodnich pozwoliło na dofinansowanie tego sektora gospodarki. Dzięki firmom tym możliwe było stworzenie II i III filara ubezpieczeń społecznych oraz rozwój rynku nieruchomości (dzięki udostępnianiu tzw. pożyczek hipotecznych).
Na rynku tym działają też duże firmy polskie (w dużym stopniu sektora publicznego) – ubezpieczyciel PZU i bank PKO BP (największy bank detaliczny w Polsce).

Produkcja globalna wytworzona przez sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych  w Polsce wyniosła w 2011 roku ponad 107,5 mld złotych (ok. 3,5% produkcji globalnej polskiej gospodarki). W porównaniu z rokiem 1995 produkcja globalna tego sektora w Polsce wzrosła ponad 3,5 razy.

Oferta czwartego sektora gospodarki skierowana jest nie tylko do krajowych odbiorców (przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych). W coraz większym stopniu firmy działające w Polsce uczestniczą w światowej wymianie usług. W dużych polskich miastach (Kraków, Wrocław) powstały oddziały firm międzynarodowych zajmujące się świadczeniem usług zewnętrznych (outsourcingowych) dla firm z całego świata – głównie z zakresu obsługi księgowej – np. fakturowania i usług IT (z zakresu technologii informacyjnych).
Było to możliwe dzięki dużej podaży na rynku pracy młodych osób z wykształceniem wyższym z zakresu ekonomii i informatyki, posiadających dobrą znajomość języków obcych, którzy w ostatnich 10 latach opuścili polskie uczelnie.
Np. w Krakowie na początku 2012 roku działało ok. 50 firm outsourcingowych, zatrudniających ok. 24 tys. osób. Liczba firm i ilość zatrudnionych w nich osób w dalszym ciągu dynamicznie rośnie, powodując, że polski rynek zewnętrznych usług finansowych i informatycznych zaczyna dorównywać dotychczasowym potentatom w tej dziedzinie – Chinom i Indiom.
Wiele firm zagranicznych przenosi też niektóre swoje działy, np. księgowe do Polski (tzw. offshoring). Wsród firm, które dokonały outsourcingu lub offshoringu części swoich operacji do Polski znajdują się takie koncerny jak: Shell, Intel, IBM, Google, HP, Carlsberg, Motorola, Heineken, Procter & Gamble, UBS, Citibank, Credit Suisse.