Czasowniki dynamiczne (active verbs) i statyczne (stative verbs)

Czasowniki statyczne (stative verbs) odnoszą się do stanów, zmysłów, emocji, preferencji itp. Z kolei czasowniki dynamiczne (active verbs) to takie czasowniki, które określają ruch.

Czasowniki statyczne (stative verbs)

Możemy je podzielić na czasowniki opisujące

1. stany

live - żyć, mieszkać

exist - istnieć, żyć

own - posiadać

have - mieć

belong - należeć do kogoś

consist of - składać się z czegoś

2. zmysły

see - widzieć

hear - słyszeć

taste - mieć określony smak

3. emocje

like - lubić

dislike - nielubić

enjoy - lubić, dobrze się bawić

love - kochać

hate - nienawidzić

believe - wierzyć

trust - ufać

4. preferencje

prefer - preferować

value - cenić coś

appreciate - doceniać

5. stany umysłu

think - myśleć, sądzić

understand - rozumieć

mean - znaczyć

Czasowniki statyczne zwykle używane są w czasie Present Simple.

Przykłady zdań:

The house belongs to my family. (Dom należy do mojej rodziny.)

What do you mean? (Co masz na myśli?)

James owns a company in Seattle. (James ma firmę w Seattle.)

Niektóre czasowniki statyczne mogą być użyte w czasie ciągłym, na przykład Present Continuous. Zmieniają wtedy jednak swoje pierwotne znaczenie.

Na przykład:

I have two English classes today. (Mam dzisiaj dwie lekcje angielskiego.)

I’m having a difficult time now. (Przechodzę teraz trudny czas.)

Children enjoy spending time with their parents. (Dzieci lubią spędzać czas z rodzicami.)

We were enjoying ourselves at the party when the accident happened. (Dobrze się bawiliśmy na przyjęciu kiedy wydarzył się wypadek.)

The soup tastes good. (Zupa dobrze smakuje.)

The cook is tasting the soup. (Kucharz próbuje (sprawdza smak) zupy.)

I think these shoes are cool. (Myślę, że te buty są świetne.)

Allison is thinking whether she should buy a new car. (Allison zastanawia się nad kupnem nowego samochodu.)

 

Czasowniki dynamiczne (active verbs)

 

Jak już było wcześniej wspomniane, te czasowniki opisują ruch, wykonywane czynności.

Na przykład:

eat-jeść

work-pracować

run-biegać

dream-marzyć/śnić

dance-tańczyć

drink-pić

fly-latać

read-czytać

study-uczyć się

cook-gotować etc.

 

W uproszczeniu można powiedzieć, iż czaswoniki dynamiczne są jakoby przeciwieństwem czaswoników statycznych.

 

Czasowniki dynamiczne, podobnie jak czasowniki statyczne,  podlegają odmianie zgodnie z zasadami użycia danego czasu gramatycznego.