Budowa genu - struktura. Gen ciągły i nieciągły

Czym jest gen?

Słowo gen zostało wprowadzone do nauki w 1909 roku przez Wilhelma Johannsena. Termin ten odnosił się do koncepcji dziedziczenia cech wyprowadzonej przez Grzegorza Mendla. Gen jest jednostką dziedziczności, która determinuje powstanie białka lub RNA, zapisaną w sekwencji nukleotydów kwasu DNA. Organizmy eukariotyczne i prokariotyczne różni od siebie przede wszystkim obecność jądra komórkowego, ale różnice pomiędzy nimi znajdują się także na płaszczyźnie genetycznej. Geny organizmów eukariotycznych są nieciągłe (podzielone) a organizmów prokariotycznych ciągłe (niepodzielone).

Gen nięciągły i nieciągły – charakterystyka

U organizmów eukariotycznych, podstawowa jednostka dziedziczenia, którą jest gen, występuje głównie w jądrze komórkowym, a dokładniej w chromosomach. Oprócz tego, materiał genetyczny obecny jest także w mitochondriach i plastydach. Fragmenty łańcucha DNA w genie nieciągłym składają się zarówno z egzonówsekwencji kodujących oraz intronówsekwencji niekodujących. Podczas transkrypcji zachodzi splicing, dzięki któremu introny zostają usunięte. U bakterii w genie występuje sekwencja kodująca niepodzielona intronami. Składa się ona wyłącznie z egzonów.