Bohaterowie

Bohaterowie „Odprawy posłów greckich” zostali scharakteryzowani bardzo powierzchownie. Dramat ma przede wszystkim charakter polityczny, a jego celem jest głównie przestroga przed doprowadzeniem do upadku kraju.

Indywidualne cechy nie są tu zatem istotne, a jedynie racje stojące za poszczególnymi postaciami. Bohaterowie są reprezentantami pewnych wartości i poglądów, które nie zmieniają się w toku akcji.

Aleksander - charakterystyka

Książę – syn Priama – jest głównym winowajcą, uosabia to, co najgorsze wśród rządzących: prywatę, samowolę, manipulację. To za jego sprawą na Troję spada nieszczęście. Aleksander zakochał się w pięknej Helenie, żonie Menelaosa. Kierując się własnymi namiętnościami, porwał ją i sprowadził do Troi. Nie chcąc się jej wyrzec, próbuje zjednać sobie zwolenników. Czyni to w niemoralny sposób, rozdając bogate podarunki, schlebiając i powołując się na dawną przyjaźń. Aleksander dba tylko o swoje dobro, pragnie Heleny i nie zamierza oddać jej mężowi. Nie ma dla niego znaczenia, że swoim postępowaniem naraża cały kraj na atak wroga. Zdaje sobie sprawę, iż przez niego wiele osób zginie, a jednak dąży do osiągnięcia celu za wszelką cenę.

Ikeaton - charakterystyka

Ikeaton jest jednym ze stronników Aleksandra. Posiada dar pięknej wymowy i posługuje się nim, by manipulować zebranymi na naradzie. W swojej przemowie odwołuje się do emocji zebranych, przypomina im krzywdy, jakich doznali ze strony Greków, by wzbudzić ich gniew. Wie, że człowiek powodowany emocjami nie myśli racjonalnie, że łatwiej nim pokierować i nakłonić do swoich racji.

Antenor - charakterystyka

Królewski dowódca i doradca jest uosobieniem wszelkich cnót. On jeden patrzy na rzeczywistość trzeźwo i kieruje się uczciwością. To przykład prawdziwego patrioty, który nade wszystko przedkłada dobro ojczyzny. Zdaniem Antenora Aleksander postąpił niemoralnie porywając cudzą żonę i powinien ją odesłać mężowi. Nie boi się tego powiedzieć wprost w obecność Aleksandra i jego ojca. Antenor chce uniknąć wojny, ma na względzie dobro wszystkich obywateli miasta, którzy nawet w wypadku wygranej ponieśliby ogromne straty.

Priam - charakterystyka

Król Troi, grzeszy przede wszystkim brakiem zdecydowania. Osobiście jest przeciwnikiem wojny, nie chce narażać swoich poddanych. Jednocześnie jednak kocha syna i pragnie jego szczęścia. Król, który powinien być silny i dbać przede wszystkim o losy państwa, pozwala, by decyzja została podjęta przez większość. Sam pozostaje raczej bierny.

Helena - charakterystyka

Żona króla Sparty ulega namiętności, zakochuje się w Parysie i razem z nim ucieka od męża. Jednak już w Troi trapią ją wyrzuty sumienia. Boi się tego, co się z nią stanie, kiedy każą jej wrócić do Menelaosa, ale też nie chce być przyczyną nieszczęścia niewinnych ludzi.

Kasandra - charakterystyka

Córka Priama, posiada dar proroczy, jednak przez wszystkich uważana jest za szaloną. Tylko Antenor wierzy w jej przepowiednie, być może dlatego, że sam uważa podobnie.

Ulisses i Menelaos - charakterystyka

Greccy posłowie nie chcą wojny, jednak uważają, że racja jest po ich stronie. Aleksander obraził ich honor, dopuścił się przestępstwa i ponieść za nie karę. Ponieważ nie wydano im Heleny, zmuszeni są przystąpić do walki.