Bł. Karolina Kózkówna

Bł. Karolina Kózkówna urodziła się we wsi Wał-Ruda pod Tarnowem 2 sierpnia 1898 r., w uroczystość Matki Bożej Anielskiej. Pochodziła z wielodzietnej rodziny rolników i była wychowywana atmosferze autentycznej wiary. Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem”, gdyż często krewni i sąsiedzi gromadzili się w niej, aby wspólnie czytać Pismo święte, hagiografie i czasopisma religijne.

Karolina była niezwykle pobożnym i obowiązkowym dzieckiem. Nie rozstawała się z różańcem, modliła się w dzień i w nocy, była posłuszna swoim rodzicom i otaczała troską młodszych braci oraz siostry. Odznaczała się pracowitością i bardzo dobrze uczyła , każdy rok zaliczając ze świadectwem celującym. Świadkowie twierdzą, iż ze szczególnym oddaniem i miłością uczyła się religii. Pomagała także swojemu wujowi, Franciszkowi Borzęckiemu, w prowadzeniu świetlicy oraz biblioteki. To właśnie on wywarł duży wpływ na jej rozwój duchowy.

W 1907 r. dziewczynka przyjęła I Komunię świętą, a siedem lat później przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Z zapałem dzieliła się swoją wiedzą religijną z innymi i niczym katechetka przekazywała Słowo Boże, zachęcając przy tym do życia według Bożych przykazań. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości (złożyła ślub czystości) oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Niemal codziennie uczestniczyła we Mszy św. i nabożeństwach, chociaż kościół parafialny w Zabawie był oddalony kilka kilometrów od jej domu. Dużo czasu spędzała również na nauce śpiewu kościelnego.

Karolina Kózkówna zginęła 18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją tego dnia z domu i bestialsko zamordował w lesie, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Przez swój heroiczny czyn wypełniła słowa Jezusa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Miała zaledwie 17 lat. Jej ciało znaleziono po kilkunastu dniach, a pogrzeb zgromadził ponad 3 tysiące osób i przybrał formę manifestacji patriotyczno-religijnej. Od razu została przez miejscową ludność uznana za męczennicę. Był to punkt wyjścia do kultu Karoliny. Została beatyfikowana 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie przez Jana Pawła II. Rozpoczęto także proces kanonizacyjny. Obecnie sarkofag z ciałem błogosławionej znajduje się w kruchcie kościoła w Zabawie.

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny obchodzone jest 18 listopada. W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce – symbolem męczeństwa.

Patronat

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc, a także diecezji rzeszowskiej.