Bahaizm

Bahaizm jest uważany za najmłodszą religią monoteistyczną na świecie. Jego początki są ściśle związane z synkretycznym ruchem religijnym zwanym babizmem, który w 2 połowie XIX w. wyodrębnił się w Iranie z islamu.

Babizm był jednak zwalczany przez władze perskie i w efekcie jego twórca – Bab (Sajjid Ali Mohammad) –  został stracony, a wyznawców zmuszono do opuszczenia kraju. Wówczas doszło do podziału na dwa kierunki: azalitów oraz bahaitów.

Za bezpośredniego założyciela bahaitów uważany jest Mirza Husajn Ali, który w 1863 r. ogłosił się obiecanym przez Baba wysłannikiem bożym i przybrał imię Bahaullah (wspaniałość Boga). Za cel postawił sobie stworzenie religii ogólnoświatowej (uniwersalistycznej), która stanowiłaby unifikację religii teistycznych, w szczególności: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Bahaizm  przyjmuje istnienie jednego Boga, który jest stwórcą świata i nieśmiertelnych dusz.  Odrzuca chrześcijański dogmat o Trójcy Świętej. Głosi tolerancję wobec wszystkich ludzi i wyznań oraz uznaje za wysłanników bożych Krisznę, Buddę, Zaratusztrę, izraelskich proroków, Jezusa Chrystusa i  Mahometa.

Bahaizm opiera się na przekonaniu, że prawda religijna jest postępowa, a nie ostateczna. Bóg  interweniuje bowiem w okresie całej ludzkiej historii, objawiając się przez nadejście każdego kolejnego proroka – można mówić o „postępującym objawieniu”. Bahaizm podkreśla przy tym duchową jedność całej ludzkości wskazując, że boscy posłańcy niezależnie od społeczności i epoki, w której działali, zawsze głosili te same duchowe i moralne zasady. Niemniej kwestie społeczne podlegają zmianie wraz z upływem czasu. Na dzień dzisiejszy zostały dane ludziom nauki Baba i Bahaullaha i do nich należy się stosować.

Bahaizm odrzuca kapłaństwo, ascezę, życie zakonne, a także obrzędy kultowe. Jedyną ceremonią uznawaną przez bahaitów jest ceremonia pogrzebowa, kiedy wyznawcy odmawiają wspólną modlitwę. Opowiada się przeciwko wszelkiemu fanatyzmowi oraz wojnom; jest pacyfistyczny. Bahaici popierają proces globalizacji, postulując światowy rząd, jeden język dla wszystkich ludzi oraz jedną walutę. Głoszą hasła powszechnego braterstwa oraz równości kobiet i mężczyzn, a także wskazują na konieczność obowiązkowej i powszechnej edukacji. Bahaici sprzeciwiają się zabijaniu zwierząt i są wegetarianami. Obowiązuje ich zakaz m.in. używania środków odurzających, picia alkoholu oraz praktykowania hazardu.

Świętymi księgami bahaizmu są Al-Kitab Al-Akdas (Święta Księga), Kitab-i Ikan (Księga Pewności) i Kalimat-i Maknuna (Słowa Ukryte), których autorstwo przypisuje się Bahaullachowi.

Liczba wyznawców bahaizmu wynosi obecnie około 6 mln na świecie. Prowadzą aktywną działalność misyjną i żyją w 235 krajach. w Polsce także zarejestrowany jest związek wyznaniowy „Wiara Baha'I”, który liczy ponad 200 członków. Światową stolicą bahaizmu jest dzielnica miasta Hajfa (Izrael).