Augustin Louis Cauchy

Biografia

Augustin Louis Cauchy urodził się w 1789 roku w Paryżu. Początkowo uczył się w domu pod kierunkiem swojego ojca, urzędnika państwowego. Potem zaś ukończył Ecole Polytechnique i Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. W Ecole Polytechnique jego nauczycielem był między innymi Andre Ampere.

Następnie przez krótki okres pracował jako inżynier kierując budową portu Cherbourg dla Napoleona Bonaparte. Ostatecznie postanowił jednak zająć się pracą naukową. W 1816 roku został laureatem nagrody Francuskiej Akademii Nauk za swoje odkrycia w dziedzinie optyki.

 Augustin Louis Cauchy
Augustin Louis Cauchy

Otrzymał posadę w Ecole Polytechnique, z której musiał zrezygnować w 1830 roku po rewolucji lipcowej z powodu odmowy złożenia przysięgi na wierność królowi Ludwikowi Filipowi. Wyjechał wówczas do Szwajcarii, gdzie objął posadę wykładowcy we Fryburgu, następnie zaś zaczął pracować na Uniwersytecie w Turynie, gdzie zajmował się fizyką matematyczną.

W 1833 roku król Karol X zaoferował matematykowi posadę nauczyciela jego wnuka w Pradze. Dzięki temu zajęciu Cauchy otrzymał tytuł barona. W 1838 roku wrócił do Francji, a w 1848 roku ponownie podjął pracę w Ecole Polytechnique, z której zwolniono go z powodów politycznych w 1851 roku. Cierpiał na depresję. Zmarł w 1857 roku w Sceaux pod Paryżem.

Dokonania

Augustin Louis Cauchy był jednym z najważniejszych matematyków i fizyków teoretycznych XIX wieku. Jego nazwisko znajduje się wśród 72 nazwisk wielkich ludzi na wieży Eiffla. Naukowiec pozostawił po sobie aż 27 tomów dzieł.

Najważniejsze dokonania matematyka obejmują między innymi stworzenie analizy matematycznej z wykorzystaniem pojęć granicy i ciągłości. Naukowiec uściślił rachunek całkowy i zdefiniował pojecie szeregu liczbowego. Zajmował się również teorią równań różniczkowych. Pracował nad twierdzeniami matematycznymi – np. Eulera o wielościanach czy twierdzenia Taylora.

Dzieła Cauchy’ego wniosły znaczny wkład w dziedzinie optyki, ponieważ naukowiec wyprowadził wzór na rozprzestrzenianie się fal. Wiele twierdzeń i pojęć matematycznych zostało nazwanych od jego nazwiska, np. „iloczyn Cauchy’ego szeregów”, „kryterium Cauchy’ego zbieżności szeregu”, „wzór całkowity Cauchy’ego” czy „twierdzenie całkowe Cauchy’ego”.