Artur Oppman

Biografia

Artur Oppman urodził się 14 sierpnia 1867 roku w Warszawie. Jest przedstawicielem poezji młodopolskiej, publicystą,  a także redaktorem. Pisarz pochodził z mieszczańskiej rodziny niemieckiej, która do Polski przybyła w 1807 roku. Związki jego przodków z Polską były bardzo mocne – m.in. jego dziadek brał udział w powstaniu listopadowym, a ojciec w powstaniu styczniowym. Uczył się w gimnazjum w Warszawie, jednak przeniósł się do Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga. W tym okresie podejmował swoje pierwsze próby poetyckie. W latach 90. XIX wieku studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ożenił się z Teresą Trynkiewiczówną, po czym przerwał studiowanie i wrócił do stolicy. Prowadził intensywne kontakty ze środowiskiem literackim – w jego mieszkaniu bywali tacy twórcy jak Bolesław Prus, Wojciech Kossak czy Antoni Lange i Jan Lechoń. Był członkiem Straży Piśmiennictwa Polskiego (jej zadaniem była troska o rozwój kultury i polszczyzny). Otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich.

W 1920 roku zaciągnął się do piechoty jako szeregowiec. W 1921 został mianowany naczelnym redaktorem pisma „Żołnierz Polski”. Pełnił również służbę w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Jeszcze kilka razy awansował na wyższe stanowiska wojskowe m.in. majora i podpułkownika. 31 styczna 1925 roku został przeniesiony w stan spoczynku. W 1928 roku otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Warszawa. Artur Oppman zmarł 4 listopada 1931 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Książki

W twórczości Oppmana mocno odznaczyła się fascynacja miastem i zwyczaje jego mieszkańców. Interesował się również legendami. Pierwszy zbiór jego wierszy ukazał się w 1893 roku – Ze Starego Miasta, a w 1894 tomik Pieśni dla pokrzepienia serc. Jego poezja była publikowana w licznym czasopismach literackich (m.in. Biesiada LiterackaKłosy czy Bluszcz). Spisał kilka popularnych warszawskich legend:

Syrena

Kościół Marii Panny

Bazyliszek

Chrystus cudowny u Fary

Zbójcy

Złota kaczka


Inne utwory Artura Oppmana:

O chciwym Macieju, kusym Niemczyku i zaklętych skarbach na zaklętej górze

Wiersze: Lis i bocian, Baśń o grzybowych ludkach, Kruk i lis, Lis i kurka

Dzwonnik Kacper Dławiduda

Gdy wieczorna spływa chwila złota...

Grajek

Kanonia

Kamienne Schodki

Konsyliarz Barnaba-Walenty

Ostatni klasyk

Piwnica Fukierowska

Pod Syreną

Rok 1918

Rynek Starego Miasta

Rynek Staromiejski

Stare Miasto

Szeroki Dunaj

Trzy boginie

Wiersz pt. "Krzyż Virtuti"

Artur Oppman / www.wikipedia.org.pl