Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego - strona 4

Ostatnio komentowane
Całkiem przydatne! ...
Anna Maria-Wesołowska • 2020-01-25 16:25:01
Rodzina (na szczęście) nie jest przystankiem lecz pierwszą naturalną grupą społeczn...
Władysław • 2020-01-25 07:50:20
W ostatnich latach na naszym rynku prasowym pojawiło się wiele kolorowych, pięknie wyda...
Władysław • 2020-01-25 07:46:55
Zhańbiony Mężczyzna Autor: Władysław Pitak Młodzi mężczyźni nie spieszą się d...
Władysław • 2020-01-25 07:42:34
SĄD SĄDEM A ,,SPRAWIEDLIWOŚĆ" TO ZUPEŁNIE INNA SPRAWA CHOĆ WIELU POCZCIWOTOM ZALEŻY...
LESZEK • 2020-01-24 09:05:27
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

iż działania strony niemieckiej zakładały tłumaczenie polskich nazwisk na język niemiecki.

Rusyfikacja narodu polskiego

W czasach autonomii Królestwa Polskiego (1815-1831) działania rusyfikacyjne niemal nie miały miejsca. Jednakże po powstaniu listopadowym, które w dużej mierze spowodowane było sprzeciwem wobec postawy księcia Konstantego (nieustannie łamał on Konstytucję Królestwa Polskiego), podjęto postanowienie o zintensyfikowaniu starań mających na celu wyrugowanie polskości. W 1833 r. wprowadzono stan wojenny, czyli władzę realnie oddano w ręce rosyjskich wojskowych. Osiem lat później obowiązującą monetą stał się rubel. W 1847 r. na terenach zaboru rosyjskiego zaczęto stosować wypracowany w Imperium zbiór praw.

Szczególne wzmocnienie rusyfikacji nastąpiło po upadku powstania styczniowego. Działania zaczęto od wprowadzenia permanentnego stanu wojennego. Zaczęto także wynaradawiać Kościół oraz szkolnictwo. W 1869 r. zlikwidowano polskie uczelnie wyższe (m.in. Szkołę Główną Warszawską), zastępując je rosyjskimi uniwersytetami. W 1885 r. język polski ustanowiono w szkołach językiem dodatkowym i nadobowiązkowym. Dopełnieniem tych represji było wysiedlanie Polaków i przenoszenie

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań

  Liczebność Żydów i ich znaczenie - ustalenie dokładnej liczby Żydów zamieszkujących ziemie historycznie należące do Polski jest niemal niemożliwe. Istnieją jednak dane pozwalające oszacować ją w przybliżeniu. W zaborze pruskim żyło ok. 65000 Żydów. Na terenach Galicji w roku 1850 ich liczebność... Więcej »

Komentarze (0)
3 + 5 =