Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Sztuka żywa (performance, happening, body art) - cechy, twórcy, przykłady - strona 2

Ostatnio komentowane
Dzk
Serek • 2019-12-05 21:29:59
jd
jd • 2019-12-05 16:50:39
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Kom...
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Komentarz nie został zapisany. Nie podano tr • 2019-12-04 17:25:17
JD
Adam Psikutas • 2019-12-04 12:04:11
w tekście są poważne błędy merytoryczne
Damian • 2019-12-04 10:25:25
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

dialogiczną – rodzi się w relacji artysty z odbiorcami, zyskuje walor komunikacyjny. Liczy się w niej zatem nie tylko intencja autora, ale również żywy odbiór, zmieniający sens całości i dodający do niej istotną wartość.

Formami sztuki żywej są: happening, performance i body art. Można powiedzieć, że wszystkie wyrastają ze wspólnego źródła – ruchów awangardowych początku XX wieku, zwłaszcza z dadaizmu. Happening to rodzaj spektaklu, w którym dużą rolę odgrywa improwizacja aktorów, a także udział publiczności. Forma ta jest stosunkowo najbardziej zbliżona do teatru, a jej największa popularność przypadła na lata 60. Można tu wymienić dzieła Johna Cage’a, Allana Kaprowa czy Tadeusza Kantora. Happeningi polskiego artysty opierały się na szczególnej kombinacji przeszłości, pamięci i wątków autobiograficznych („Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Dziś są moje urodziny”).

Z kolei performance wyodrębnił się z happeningu. Zakłada on większy udział indywidualnego artysty i jego ciała. Bardzo często performance wykorzystuje elementy ludzkiej seksualności – nagości w kontekście erotyki. Słynnym performerem był Joseph Beuys, który w 1974 roku wystawił słynny prowokacyjny spektakl w Nowym Jorku, pt.: „Lubię Amerykę, Ameryka lubi mnie”. Obecnie tę formę sztuki uprawia np. Alastair MacLennan.

Interesującym nurtem sztuki żywej jest również body art, a więc działanie artystyczne wykonywane na żywym ciele, traktowanym jako rodzaj medium czy aktora odgrywającego określoną rolę. Może to być forma spektaklu gimnastycznego, żywej rzeźby, malowania ciała, a nawet kaleczenia go (najbardziej radykalne działania prezentowali pod tym względem Akcjoniści Wiedeńscy). Ciało staje się tu komunikatem, żywym tekstem i żywym przekazem. Formą body artu może być na przykład tatuaż.

Polecamy również:

 • Socrealizm - cechy, przedstawiciele, dzieła

  Socrealizm jest kierunkiem w sztuce współczesnej, którego podstawy zostały sformułowane w wyrazistej opozycji wobec nurtów awangardowych i który został zainicjowany w Związku Radzieckim w 1934 roku podczas Zjazdu Pisarzy Radzieckich w Moskwie. Więcej »

 • Postmodernizm w sztuce - cechy, przedstawiciele, dzieła

  Postmodernizm w sztuce jest bardzo ogólną nazwą dla wielu współczesnych zjawisk artystycznych, które zaistniały po epoce modernizmu. Ich istota polega na nieustannym odwoływaniu się do szeroko rozumianej sztuki nowoczesnej. Owo zjawisko sprowadza się do jednoczesnego polemizowania z modernizmem... Więcej »

 • Pop-art - cechy, przedstawiciele, przykłady

  Pop art (ang. popular art – sztuka popularna) to jeden z ważniejszych kierunków w sztuce II połowy XX wieku, który został zainicjowany w Wielkiej Brytanii, zaś szczególnie rozwinął się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Więcej »

 • Hiperrealizm - cechy, artyści, obrazy

  Hiperrealizm (inaczej superrealizm lub fotorealizm) to kierunek w malarstwie XX wieku. Ukształtował się on w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Historia nurtu była krótka, trwała niewiele ponad dekadę, hiperrealizm właściwie wymarł pod koniec lat 70. Nazwa została stworzona przez Daniela Abadie. Więcej »

 • Sztuka konceptualna (konceptualizm) - cechy, przedstawiciele, przykłady

  Konceptualizm (od łac. conceptus – pojęcie) – inaczej sztuka pojęciowa, zdematerializowana, postprzedmiotowa to jeden z kierunków w sztuce XX wieku, którego ideowym patronem był Marcel Duchamp jako wynalazca koncepcji „ready-mades”, przedmiotów użytkowych... Więcej »

Komentarze (0)
5 + 2 =