Stefan Żeromski, Snobizm i postęp – streszczenie - strona 7

utworów Jarosława Iwaszkiewicza.

Rozdział VI

Autor tekstu zauważa, że snobizm święci swoje największe triumfy w sztuce teatralnej i to na różnych jej płaszczyznach – chodzi zarówno o sferę krytyczną, jak i samą materię dramatyczną i atmosferę wokół środowiska teatralnego. Każdy kto chciałby wejść do świata teatru, czy to jako twórca, czy jako realizator, musi porzucić indywidualność i oryginalność, stać się naśladowcą, kopistą przepisów. Wiele miejsca poświęca Żeromski uwagom na temat teatru ludowego.

Rozdział VII

Niniejszy rozdział stanowi refleksję pisarza na temat stosunku beletrystyki do poszerzania słownictwa wykorzystywanego w literaturze. Chodzi o ustalanie nowego stylu mowy, wprowadzanie nowego słownictwa czy zastępowanie wyrazów, związków wyrazowych odchodzących w niepamięć ze względu na zmieniające się społeczeństwo czytelników i ich potrzeby. Zastanawia się czy proces ten winien odbywać się bez udziału literatów, czy też należy im oddać głos w sprawie. Zauważa, że nowością dla języka byłoby jego ubogacenie o słownictwo gwarowe, pełniące tak istotną rolę kulturotwórczą.

Rozdział VIII

Na końcu szkicu autor chce oddać jednak zjawisku snobizmu kilka zasług. Pisze,

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ddd
ddd • 2020-11-24 15:26:32
słabe
kondradek_14 • 2020-11-24 10:12:18
fajne
szenino anino • 2020-11-23 20:48:13
Bardzo przydatne :))
Milka • 2020-11-23 17:28:48
Dobre ale ja tego nie wiedziałem
Szymon • 2020-11-23 14:33:33