Nad Niemnem jako powieść tendencyjna - strona 2

oraz przedstawia jej wielką rolę w moralnym wzroście jednostek, czyniąc z pracy niemal formę bohaterstwa (postawa Orzelskiej, która w działaniu odnajduje sens życia i dzięki niemu wydobywa się ze stagnacji).

W „Nad Niemnem” bardzo ważne miejsce zajmują także wzajemne uprzedzenia poszczególnych warstw społecznych, które pozytywiści chcieli niwelować. Na przykładzie Jana i Cecylii oraz Janka Bohatyrowicza i Justyny Orzelskiej wykazane zostało, że miłość i szczęście nie znają granic społecznych, a osiągnąć może je każdy, kto poświęci na to odpowiednią ilość czasu i energii. Autorka podkreśla także wielokrotnie, że wewnętrzne podziały przyczyniają się do osłabienia narodu, prowadzą do rodzinnych sporów oraz owocują nieszczęściem.

Spośród cech charakterystycznych dla powieści tendencyjnej w dziele Elizy Orzeszkowej zwraca uwagę również sposób kreowania bohaterów. Większość z nich narysowana została bardzo wyraźnie, poprzez wyeksponowanie ich negatywnych bądź pozytywnych cech. Jedną jedna z najbardziej antypatycznych jawi się Zygmunt Korczyński – kosmopolita uznający swojego poległego w powstaniu ojca za szaleńca i szkodnika, w dodatku zupełnie nieszanujący ojczyzny. Na drugim biegunie ulokować można Justynę Orzelską – kobietę urodziwą i rozsądną, w której życiu olbrzymią rolę odgrywa praca.

Również narracja powieści Elizy Orzeszkowej jest typowy dla powieści tendencyjnej. W  relacji narratora bardzo widoczne jest faworyzowanie postaci pozytywnych, działających zgodnie z zawartymi w utworze tezami. W znacznie gorszym świetle przedstawiane są wydarzenia i bohaterowie, które zdają się zaprzeczać tym przekonaniom. Dzięki temu czytelnik może łatwiej wyrobić sobie zdanie o określonych postaciach, solidaryzować się z nimi bądź współodczuwać lub też darzyć je niechęcią.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39