Manieryzm - definicja, cechy, przedstawiciele - strona 2

Sacco di Roma) w 1527 roku wyemigrowali do rozmaitych państw Europy, propagując w nich wizję upadku świata opierającego się na ładzie i harmonii, co pociągało za sobą zerwanie z klasycznymi wzorcami i wprowadzenie do sztuki nowych wartości w postaci niepokoju, swobodnej fantazji i dowolnego kształtowania formy. Linearność i otwartość kompozycyjna manieryzmu zaowocowały m.in. powstaniem nowego gatunku w postaci eseju, w dziedzinie liryki programowa niekomplementarność stylu przyczyniła się zaś do kształtowania tzw. emblematów.

Charakterystyczne dla manieryzmu przełamanie zasady decorum plasuje wśród reprezentantów kierunku Williama Szekspira jako „wynalazcę” nowoczesnej tragikomedii o zaburzonej linearności czasowej, pełniej baśniowości, mistycyzmu i komplikacji – zarówno na poziomie formalnym, jak i treściowym. Z podobnego wzorca czerpali w swoich utworach również Torquato Tasso i Miquel de Cervantes, a z racji posługiwania się konceptem do założeń kierunku zbliżała się również twórczość Giambattisty Mariniego i Luisa de Góngory. W literaturze polskiej najwybitniejszymi przedstawicielami marinizmu byli poeci metafizyczni: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Kasper Twardowski i bracia Morsztynowie.

W dzisiejszym literaturoznawstwie manieryzmem często określa się techniki stylistyczne sygnalizujące odejście od norm danej epoki, a tym samym zapowiadające kształtowanie się nowej, stąd też – nieco lekceważące – rozumienie manieryzmu jako anomalii składających się na tzw. okresy przejściowe w sztuce.

Polecamy również:

  • Konceptyzm barokowy - definicja, cechy, przedstawiciele

    Konceptyzm jest nurtem szczególnie popularnym we włoskiej i hiszpańskiej poezji barokowej; jego nazwa wywodzi się od włoskiego sformułowania „concetto” oznaczającego wyszukany pomysł, stąd też oparta na nim strategia stylistyczna polega na skonstruowaniu wypowiedzi lirycznej wedle określonego,... Więcej »

  • Marinizm - definicja, cechy, przedstawiciele

    Marinizm jest strategią poetycką opartą na doborze wyszukanej, skomplikowanej formy opartej częstokroć na z góry założonym pomyśle, który w finale ma zaskoczyć czytelnika i wprawić go w stan tzw. „stupore”. Na kanwie tego stylu późniejsze epoki wykształciły konceptyzm korzystający z... Więcej »

  • Gongoryzm, eufuizm, préciosité - charakterystyka

    Gongoryzm - styl wywodzący się z barokowej poezji hiszpańskiej, stanowiącym niejako odpowiedź na kształtujący się we Włoszech marinizm oraz angielski eufuizm. Nazwa pochodzi od nazwiska poety Luisa de Góngory: twórcy skomplikowanych, hermetycznych wierszy o silnych akcentach erudycyjnych, które... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10