List do Jana Bugaja - streszczenie - strona 4

poeta, że wszyscy jesteśmy równi wobec historii – my i nasze cierpienia.

Kazimierz Wyka wyodrębnia z poezji Jana Bugaja jeszcze jeden charakterystyczny nurt: mowa tu o poruszaniu kwestii kształtu historii i religii oraz niepokoju, który zmusza do zadawania pytań o sens życia. Jest to nurt bardziej oczywisty i klarowny niż wcześniej opisany, ale równie trudny i czasochłonny w analizie.

Erotyki stanowiły osobną grupę wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest to przyczynkiem do krótkiej refleksji Wyk na temat liryki miłosnej w dwudziestoleciu międzywojennym w ogóle.

Na  końcu listu autor podkreśla swoją życzliwość wobec twórczości Jana Bugaja, podkreślając raz jeszcze walory tej liryki, a zwłaszcza jej wyjątkową dojrzałość.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01