Leopold Staff - biografia i twórczość - strona 4

podobnie jak współcześniejsze tomy wyraża afirmację codzienności. Poeta chętnie podejmuje tematykę wiejską, jednak jego zainteresowanie nie ma nic wspólnego z naiwną chłopomanią. Staff ukazuje codzienną pracę na roli, dostrzega w niej piękno i szlachetność. Zachwyt nad naturą ma charakter franciszkański. Stopniowo twórczość Staffa staje się coraz bardziej religijna. Sygnały tego zwrotu pojawiają się już w „Ścieżkach polnych” (1919), a w „Uchu igielnym” następuje już wyraźna przemiana.

Staff jako poeta codzienności i spraw powszednich stał się autorytetem i mistrzem dla twórców Skamandra. „Wysokie drzewa” (1932) są przejawem coraz większego dążenia do zwięzłości, metaforyki opartej na obserwacji codzienności oraz uproszczenia, a nawet kolokwializacji języka. W „Barwie miodu” (1936) jeszcze silniej zaznacza się tzw. „dowcip poetycki”. Z tego okresu pochodzą też wiersze wydane już po wojnie, zawarte w zbiorze „Martwa pogoda” (1946).

W powojennej twórczości Staffa uderza odpoetyzowanie języka (znamienne później m.in. dla Różewicza), zwięzłość granicząca z aforyzmem i rezygnacja z regularnych form wiersza. „Wiklina” (1954) to zbiór wierszy o bogatej metaforyce, a zarazem prozaicznym niemal języku. Nie zmienił się natomiast światopogląd poety, który nadal głosił optymistyczny dystans do ludzkich losów. Pośmiertnie ukazał się jeszcze tom „Dziewięć muz” (1958) będący kontynuacją poetyki zwięzłości i stanowiący jednocześnie dowód dalszego rozwoju warsztatu poetyckiego.

Najważniejsze utwory i ich opracowania

Ars poetica

Czytelnicy

Deszcz jesienny

Harmonia

Kowal

Odys

Ogród przedziwny

Przedśpiew

Sonet szalony

Wysokie drzewa

Polecamy również:

 • Kowal - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz „Kowal” pochodzi z debiutanckiego tomu poety zatytułowanego „Sny o potędze” (1901). Jest to zbiór zawierający wiersze dekadenckie, jednak zdradzający już ducha witalizmu i nietzscheanizmu. Nie brak w nim postaci herosów, silnych bohaterów gotowych do walki z... Więcej »

 • Przedśpiew - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz pochodzi z tomu „Gałąź kwitnąca” z 1908 roku. Zbiór został napisany z pozycji człowieka doświadczonego, który wiele przeżył i zdobył życiową mądrość. Zachował jednak radość życia, choć nie jest to już ta żywiołowa fascynacja, jaką zawarł m.in. w „Sonecie szalonym”, ale... Więcej »

 • Deszcz jesienny - interpretacja i analiza wiersza

  „Deszcz jesienny” pochodzi ze zbioru „Dzień duszy” wydanego w 1903 roku. Jest to drugi po „Snach o potędze” tomik Staffa. W stosunku do poprzedniego widać w nim zmianę nastroju i zwrot ku tematyce osobistej, lirycznej, nastrojowej. Więcej »

 • Sonet szalony - interpretacja i analiza wiersza

  „Sonet szalony” pochodzi z tomu „Ptakom niebieskim (1903) i – jak sugeruje już sam tytuł utworu, a także całego zbioru – wyraża afirmację życia, zachwyt nad codziennością, w której można odnaleźć prawdziwe szczęście. Zbiór utrzymany jest w duchu filozofii franciszkańskiej... Więcej »

 • Ogród przedziwny - interpretacja i analiza wiersza

  „Ogród przedziwny” pochodzi ze zbioru „Uśmiechy godzin” wydanego w 1910 roku, w którym nadal utrzymują się tendencje neoklasyczne, współistniejące z młodopolskimi trendami. Takim młodopolskim akcentem jest w wierszu przede wszystkim symbolizm Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11