Europa (1945-1989) - tło historyczne i kalendarium najważniejszych wydarzeń - strona 5

iego

3. Odwilż i „mała stabilizacja” w krajach socjalistycznych: 1956 - 1968

1956
- XX Zjazd KPZR w Moskwie i wygłoszenie referatu Nikity Chruszczowa „O kulcie jednostki i jego następstwach”
- odwilż w krajach satelickich Związku Radzieckiego (m. inn. Polski Październik)
- listopad – krwawe stłumienie powstania na Węgrzech

1961
- wzniesienie muru berlińskiego oddzielającego zachodnią i wschodnią część Berlina

1964
- objęcie władzy przez Leonida Breżniewa w Związku Radzieckim

3. Rok 1968 w Europie

- marzec – protesty studenckie w Polsce i antysemickie represje ludności pochodzenia żydowskiego
- maj – protesty młodzieżowe we Francji
- sierpień – „Praska Wiosna” – powstanie w Czechosłowacji i interwencja zbrojna Układu Warszawskiego

4. Lata 70. w Europie

1970
- grudniowa masakra na polskim Wybrzeżu

1975
- śmierć generała Francisco Franco w Hiszpanii i koniec frankizmu

1976
- KOR – początki opozycji demokratycznej w Polsce

1878
- wybór Karola Wojtyły na papieża

1979
- pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

5. Ostatnia dekada komunizmu w Europie wschodniej: 1980 - 1989

1980
- sierpień – powstanie „Solidarności” w Polsce i zawarcie „porozumień sierpniowych”

1981
- wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

1982
- objęcie kierownictwa KPZR przez Jurija Andropowa

1984
- przejęcie władzy w Związku Radzieckim przez Konstantina Czernienko

1985
- dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa i początek pierestrojki w Związku Radzieckim

1989  - Jesień Ludów
- obrady Okrągłego Stołu w Polsce i pierwsze wolne wybory 4 czerwca (odsunięcie od władzy komunistów)
- maj: obalenie komunizmu na Węgrzech
- sierpień: protest Litwy, Łotwy i Estonii
- listopad: upadek muru berlińskiego
- grudzień: obalenie komunizmu w Bułgarii, „aksamitna rewolucja” w Czechosłowacji, egzekucja Nicolae Ceausescu w Rumunii

1990
- zjednoczenie Niemiec

Polecamy również:

 • Stalinizm - geneza, założenia, skutki

  Stalinizm to okres rządów Józefa Stalina, który w Związku Radzieckim przypadł na lata 1929-1953. Jednocześnie mianem stalinizmu określa się pierwszy etap komunizmu w krajach Europy Wschodniej, jakie po II wojnie światowej znalazły się pod protektoratem Rosji Sowieckiej. W Polsce czas ten... Więcej »

 • Powstanie ONZ - historia i cele

  ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa pokojowa organizacja powołana po II wojnie światowej, w 1945 roku, w miejsce przedwojennej Ligii Narodów (rozwiązanej oficjalnie w 1946 roku). Zamysł powstania takiego organu był jednym z punktów obrad konferencji w Teheranie w 1943... Więcej »

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie, historia, cele

  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to sojusz polityczno-militarny zawiązany w 1949 roku, który początkowo miał na celu obronę państw Europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych przed ekspansją Związku Radzieckiego na zachód. Więcej »

 • Żelazna kurtyna - pojęcie, historia, znaczenie

  Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska)... Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, przebieg, skutki

  Określenie „zimna wojna” oznacza wzajemne relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim i krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w latach 1946 – 1989. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58