Różnica w użyciu czasowników to have i have got - strona 3

on't. = Yes, I have. / No, I haven't. - Tak, mam. / Nie, nie mam.

Does he have great news?  = Has he got great news? Czy on ma dobrą wiadomość?

Yes, he does. / No, he doesn't. = Yes, he has. / No, he hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Does she have great news?  = Has she got great news? Czy ona ma dobrą wiadomość?

Yes, she does. / No, she doesn't. = Yes, she has. / No, she hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Does it have great news?  = Has it got great news? - Czy ono ( np. to dziecko ) ma  dobrą wiadomość?

Yes, it does. / No, it doesn't. = Yes, it has. / No, it hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Plural - liczba mnoga

Do we have great news?  = Have we got great news? - Czy mamy dobrą wiadomość?

Yes, we do. / No, we don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, mamym. / Nie, nie mamy.

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, macie. / Nie, nie macie.

Do you have great news?  = Have you got great news? - Czy wy macie dobrą wiadomość?

Yes, we do. / No, we don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, mamym. / Nie, nie mamy.

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, macie. / Nie, nie macie.

Do they have great news?  = Have they got great news? - Czy oni / one mają dobrą wiadomość?

Yes, they do. / No, they  don't. = Yes, they have. / No, they haven't. - Tak, oni ( one )mają. / Nie, onie ( one ) nie mają.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
xd
Łucja • 2021-10-20 17:23:50
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53