Zlodowacenia plejstoceńskie (w Polsce) - strona 2

skorupy ziemskiej wiążą się ruchy izostatyczne; Skandynawia w ciągu ostatnich 10 tys. lat podniosła się około 250 m.

Wyróżnia się 4 glacjały, w trakcie których lądolód wtargnął na ziemie polskie:
- zlodowacenie Narwi/podlaskie (Günz w Alpach) trwające od 1,2 mln lat temu do 900 tys. lat temu, w Polsce swoim zasięgiem objęło ono północ i wschód kraju – po Wyżynę Lubelską;
- zlodowacenie Sanu/południowopolskie/ krakowskie (Mindel w Alpach) trwające od 730 tys. lat temu do 430 tys. lat temu, w Polsce objęło ono około 90% powierzchni kraju, docierając do Sudetów i Pogórza Karpackiego;
- zlodowacenia Odry i Warty/środkowopolskie (Riss w Alpach, Illinoian w Ameryce Północnej) trwające od 300 tys. lat temu do 130 tys. lat temu, w Polsce zachodniej zasięg lądolodu był większy niż w trakcie zlodowacenia południowopolskiego, w Polsce wschodniej lądolód oparł się o północny próg Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Lubelskiej;
- zlodowacenie Wisły - Vistulian/bałtyckie/północnopolskie (Würm w Alpach, Wisconsin w Ameryce Północnej) – zaczęło się 115 tys. lat temu i skończyło ponad 13 tys. lat temu, lądolód skandynawski maksimum swojego zasięgu osiągnął około 22 tys. lat temu –  w Polsce zasięgiem zlodowacenia objęta została północna część kraju, a w Polsce zachodniej również część środkowa (do południowej Wielkopolski).

Pomiędzy tymi glacjałami wyróżniono 3 interglacjały:
- interglacjał podlaski (900-730 tys. lat temu),
- interglacjał mazowiecki/wielki trwający od 430 tys. lat temu do 300 tys. lat temu,
- interglacjał eemski trwający od 130 tys. lat temu do 115 tys. lat temu, w swoim optimum klimatycznym cieplejszy niż okres współczesny (las rósł na Przyl. Północnym w Norwegii).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Zlodowacenie bałtyckie (Polski) - geografia

    Około 115 tys. lat temu zakończył się interglacjał eemski i rozpoczął się ostatni glacjał, nazywany zlodowaceniem bałtyckim, północnopolskim lub Vistulianem. W innych regionach Europy i świata nosi ono jednak też inne nazwy (Würm w Alpach, Wisconsin w Ameryce Północnej, zlodowacenie wałdajskie w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11