Zasoby wodne Ziemi i ich wykorzystanie - problem dostępu do wody - strona 2

przemysł – hydroenergetykę, jako chłodziwo w elektrowniach cieplnych, jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym i rafineryjnym i w innych procesach technologicznych.

Wreszcie - około 8% wody zużywanej jest przez ludzi w gospodarstwie domowym (do picia – zapotrzebowanie 2,5-6 l na dobę zależnie od klimatu, gotowania, mycia i celów sanitarnych oraz dla utrzymania ogrodów i trawników). Woda jest też niezbędna w rekreacji i turystyce. Dotyczy to zarówno biernego i aktywnego odpoczynku nad zbiornikami wody, jak i jej wykorzystania np. do sztucznego naśnieżania stoków narciarskich, czy utrzymania trawy na polach golfowych.

 

 Jezioro Aralskie
Jezioro Aralskie we wrześniu 2011 roku. Czarna linia oznacza linię brzegową z lat 60. XX w.
(zdjęcie satelitarne); autor: NASA

 

Zasoby wodne ziemi są nierównomiernie rozmieszczone. Największe są (obszary nadwyżek) one w obszarach klimatów: wilgotnego równikowego, podzwrotnikowego monsunowego i umiarkowanego wilgotnego (oceanicznego). Około 1/3 ludności świata żyje jednak w obszarach znacznego niedoboru wody (zwłaszcza w Afryce i Ameryce Północnej), a liczba ta do 2025 wzrośnie prawdopodobnie do połowy populacji Ziemi (skutek wzrostu liczby ludności Ziemi i wzrostu zapotrzebowania na wodę). Co więcej 1,2 mld ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Efektem jest to, że w krajach rozwijających się aż 75% zachorowań to choroby przenoszone przez wodę. Z kolei w Europie około 20% zasobów wód powierzchniowych zagrożonych jest zanieczyszczeniem. Zasoby wodne są zasobami odnawialnymi (zasoby wód podziemnych w ograniczonym zakresie). Ich zbyt duże pozyskiwanie powoduje jednak niekorzystne skutki środowiskowe (np. wysychanie Jeziora Czad w Afryce i Morza Aralskiego w Azji Środkowej).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01