Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata - strona 3

dla krajów najwyżej rozwiniętych. Równocześnie jednak, jak dowodzi przedstawione powyżej zestawienie, wysoki udział usług w strukturze zatrudnienia i  wytwarzania PKB nie zawsze jest wyznacznikiem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Każdy przypadek należy analizować oddzielnie. Ważne jest bowiem także to, jakie usługi dominują w danym państwie. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo dobrze rozwinięte są usługi dla przedsiębiorstw, a wśród usług na rzecz konsumentów usługi pozamaterialne.

Usługi są przedmiotem badań geografii usług, będącej częścią geografii społeczno-ekonomicznej. Opisuje ona i wyjaśnia rozmieszczenie i funkcjonowanie sektora usług, bada dostępność typów usług i ocenia rolę firm usługowych w gospodarce poszczególnych regionów. Studia prowadzone są często w ramach subdyscyplin geografii usług: geografii transportu i łączności, geografii turyzmu, geografii handlu, geografii medycznej i in.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Usługi komunikacyjne - definicja - geografia

    Pod pojęciem komunikacja rozumiemy dział gospodarki narodowej umożliwiający od strony technicznej i organizacyjnej przemieszczanie (przewóz/przesył) ludzi, ładunków i energii, jak również przekazywanie informacji na odległość. Więcej »

  • Handel międzynarodowy na świecie - definicja, korzyści - geografia

    Handel należy do jednych z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka. Polega on na wymianie towarów i usług na pieniądz (w epoce przed upowszechnieniem się pieniądza, a do pewnego stopnia również obecnie realizowano wymianę towar za towar, usługa za usługę lub usługa za towar – tzw.... Więcej »

  • Turystyka - definicja, czynniki rozwoju

    Pod pojęciem turystyka rozumiemy przemieszczanie się ludzi (indywidualnych osób lub grup ludzi), którego powodem nie jest ani praca zawodowa (dojazdy do pracy) ani zmiana miejsca zamieszkania (migracja). Cele tego przemieszczania się (turystyki) mogą być różne – wypoczynkowe, religijne,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06