Krainy geograficzne Polski - podział, rozmieszczenie, charakterystyka - Geografia - strona 4

Środkowopolska (z Niziną Południowowielkopolską, Niziną Mazowiecką i Niziną Podlaską – północna jej część zaliczana jest do Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego). Jest to obszar występowania rzeźby staroglacjalnej, równiny lub lekko falisty o wysokościach bezwzględnych nie przekraczających 300 m n.p.m. Opady są tu niskie, a Nizina Śląska odznacza się najdłuższym okresem wegetacyjnym we Polsce.

W obrębie pasa wyżyn wyróżniamy m.in.: Wyżynę Śląską (najwyższe wzniesienie – Góra Świętej Anny 408 m n.p.m.), Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Kielecką z niskimi Górami Świętokrzyskimi (wysokości bezwzględne do 612 m n.p.m. – Łysica w Łysogórach), Wyżynę Lubelską z Roztoczem (osiąga wysokość ok. 390 m n.p.m – Wielki Dział i Długi Goraj) i zachodni kraniec Wyżyny Wołyńskiej. O cechach środowiska przyrodniczego regionu poza rzeźbą terenu decyduje charakter skał podłoża. W obszarach występowania skał węglanowych i siarczanowych (m.in. Jura Krakowsko-Częstochowska, czy Niecka Nidziańska) występuje rzeźba krasowa, z jaskiniami, dolinami krasowymi i ostańcami krasowymi. W obszarach występowania grubych pokładów lessów rozwijają się malownicze wąwozy lessowe (m.in. w rejonie

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Ochrona przyrody w Polsce - geografia

  Ochrona przyrody w Polsce ma już 1000-letnią tradycję. Już w XI wieku Bolesław Chrobry ograniczył polowania na bobry (pierwsze zakazy służyły głównie zachowaniu dla władcy zwierzyny łownej). Obecnie ochronę przyrody w Polsce reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Ustanowiła ona 9 form ochrony przyrody. Więcej »

 • Flora i fauna Polski

  Flora (świat roślinny)Polski jest  średnio bogata w gatunki. Występuje tu około 2 700 gatunków roślin naczyniowych, 67 gatunków paprotników, ok. 600 gatunków mchów, ok. 1 600 gatunków porostów. Występuje tu też około 5 000 gatunków grzybów (obecnie... Więcej »

 • Gleby Polski - rodzaje

  Gleby występujące w Polsce nawiązują do strefowości klimatycznej i roślinnej. Wśród gleb strefowych dominują gleby brunatne (cambisols) i płowe (luvisols), typowe dla biomu liściastych i mieszanych lasów szerokości umiarkowanych rozwijającego się w okresowe chłodnym i równomiernie wilgotnym... Więcej »

 • Charakterystyka Morza Bałtyckiego - geografia

  Morze Bałtyckie lub krócej Bałtyk jest morzem śródlądowym położonym w północnej Europie. Kontakt z Morzem Północnym (i oceanem światowym) jest zapewniony przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały Bełt i Wielki Bełt), Kattegat i Skagerrak. Jego powierzchnia razem z Kattegatem wynosi prawie 415,3... Więcej »

 • Wody śródlądowe i zasoby wodne Polski - geografia

  Wg Rocznika Statystycznego GUS w roku 2012 około 646 tys. hektarów gruntów pokrytych było w Polsce wodą - gł. przez powierzchniowe wody płynące i stojące (wody zajmowały więc ok. 2% całkowitej powierzchni kraju). Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 5 =
..?
2019-03-27 19:56:54
I znowu pomyłka. TTwTT
..?
2019-03-27 19:55:50
Jak bym miała mówić o innych waszych pismach to były okej ale czasami jest tam zbyt dużo nauki.... Ale wciąż nie jest zła! :)
Tobiasz
2019-01-02 16:17:21
Ogólnie nie jest tak źle, ale do nauki jest to zbyt rozpisane.
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06