Konwencjonalne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety - strona 4

przez przemysł lub miejskie sieci ciepłownicze. Mniejsza jest też emisja zanieczyszczeń powietrza – powstaje jeden zakład przemysłowy, a nie dwa – elektrownia produkująca elektryczność i kotłownia ogrzewająca wodę użytkową. Budowa i wykorzystanie elektrociepłowni jest jednak ograniczone do obszarów zurbanizowanych, z powodu dużych kosztów budowy i utrzymania sieci ciepłowniczej (rozprowadzającej ciepłą wodę).

Główne zalety elektrowni cieplnych wykorzystujących paliwa kopalne to:
- wykorzystywanie szeroko dostępnych (na razie) źródeł energii;
- stosunkowo duża niezależność produkcji od warunków meteorologicznych, gwarantująca jej stabilność.
Główne wady takich elektrowni to:
- duża ilość zanieczyszczeń (pyłowych oraz dwutlenku siarki i tlenków azotu – powodujących kwaśne deszcze), są też one szkodliwe dla zdrowia człowieka,
większość tych zanieczyszczeń można usunąć – odpylanie, odsiarczanie i odazotowanie – ale podwyższa to koszty eksploatacji elektrowni;
- emisja dwutlenku węgla, nasilająca efekt szklarniowy;
- przyczyniają się do degradacji wód powierzchniowych (wody rzek i jezior wykorzystywane do skraplania pary przegrzanej i wracające do rzek zawierają mało tlenu i przebywanie w nich

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 3 =
Karola
2021-03-17 18:39:52
to nawet przedszkolak zrobi
Człowiek)
2019-03-07 08:14:35
Energetyka konwencjonalna bazuje na wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii – zaliczamy tu przede wszystkim elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym, brunatnym oraz gazem ziemnym lub ropą naftową, jak również elektrownie jądrowe, wykorzystujące do produkcji energii proces kontrolowanego rozszczepiania jąder atomów (gł. atomu uranu).
Ryszardzik
2016-12-29 15:51:15
Jestem fizykiem na emeryturze jest pare błędów do poprawki!
Nadia
2016-12-29 15:50:09
Nie znam się miałam napisać referat i to przepisałam mam nadzieję że, jest dobrze.
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01