Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia - strona 7

Ostatnio komentowane
Dzk
Serek • 2019-12-05 21:29:59
jd
jd • 2019-12-05 16:50:39
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Kom...
Komentarz nie został zapisany. Nie podano treści komentarza lub nazwy komentującego.Komentarz nie został zapisany. Nie podano tr • 2019-12-04 17:25:17
JD
Adam Psikutas • 2019-12-04 12:04:11
w tekście są poważne błędy merytoryczne
Damian • 2019-12-04 10:25:25
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

od charakteru produktu. Jeśli do wytworzenia 1 tony wyrobu gotowego zużywa się co najmniej kilka ton surowców (przypadek przemysłu ciężkiego, ale też np. przemysłu cukrowniczego) wówczas zakład powinien być zlokalizowany bliżej miejsca źródeł surowca, niż rynków zbytu. Przy wielu surowcach/prefabrykatach wykorzystywanych w procesach technologicznych optymalna jest lokalizacja najbliższa źródła tego surowca, którego transport jest najdroższy.
Jeśli jednak koszt transportu surowców był podobny do kosztu transportu gotowego produktu lub niższy wówczas lokalizacja zakładu jest niezależna od bazy surowcowej i taki zakład może być zlokalizowany blisko rynku zbytu.
Drugim czynnikiem uwzględnianym przez Webera była siła robocza. Jeśli w jakiejś branży przemysłu istnieje duże zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną (przemysł włókienniczy) lub wykwalifikowaną (przemysł komputerowy) siłę roboczą, koszty pracy powinny współdecydować o lokalizacji zakładów przemysłowych. Optymalna lokalizacja powinna więc w takiej sytuacji uwzględniać zarówno koszty transportu, jak i lokalne zasoby siły roboczej.
Model Webera był też wielokrotnie krytykowany; wskazywano m.in. na to, że nie uwzględnia on korzyści aglomeracji w lokalizacji przemysłu.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

 • Przemysł chemiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu jest przemysł chemiczny. Przemysł chemiczny jest kapitałochłonny, ale większość jego branży nie wymaga licznej siły roboczej – większość procesów technologicznych daje się więc łatwo zautomatyzować. Zakłady produkcyjne tego przemysłu... Więcej »

Komentarze (0)
4 + 1 =