Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Węglowodory – definicja, rodzaje, wzory, zadania - strona 3

podzielić ze względu aromatyczność, na węglowodory aromatyczne i alifatyczne (nie-aromatyczne). Do węglowodorów alifatycznych zalicza się między innymi wszystkie węglowodory nasycone oraz węglowodory nienasycone, które nie zawierają wiązań sprzężonych. Związki aromatyczne zawierają w cząsteczce płaski pierścień tworzony przez sprzężone wiązania wielokrotne, tak jak na przykład benzen (na rys. 1). Węglowodory aromatyczne oraz zjawisko aromatyczności są opisane szerzej w dalszych tekstach.

Węglowodory- zastosowanie

Węglowodory znajdują szereg zastosowań. Proste węglowodory stosowane są jako paliwa, w postaci benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, propanu-butanu (LPG) oraz gazu ziemnego (metan). Cięższe węglowodory mogą być używane jako smary lub do produkcji lżejszych węglowodorów w procesie krakingu. Bardzo ważne zastosowanie węglowodorów, szczególnie prostych węglowodorów nienasyconych – etenu (etylenu) i propenu (propylenu), to produkcja tworzyw sztucznych – polimerów takich jak np. polietylen (PET) czy polipropylen (PP). Węglowodory stanowią również materiały wyjściowe do syntezy szeregu różnych związków organicznych takich jak np. leki, pestycydy, barwniki, czy dodatki do żywności – słodziki i konserwanty.

Węglowodory- zadania

 1. Najprostszym węglowodorem jest metan, o wzorze sumarycznym CH4. Czy jest on węglowodorem nienasyconym? – odpowiedź uzasadnij.

 2. Czy może istnieć nasycony węglowodór aromatyczny? – odpowiedź uzasadnij

 3. Podaj przykład pierścieniowego węglowodoru nienasyconego.

 

Zobacz również

 • Ropa naftowa i gaz ziemny – właściwości i zastosowanie

  Ropa naftowa i gaz ziemny to najważniejsze naturalne źródła węglowodorów, a także jedne z najważniejszych surowców energetycznych na Ziemi. Występują one w przyrodzie, w postaci podziemnych i podmorskich złóż, powstałych w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej – szczątków zwierząt i ...

  Więcej
 • Alkany (węglowodory nasycone) - nazewnictwo, wzory strukturalne, właściwości, zadania

  Alkany to węglowodory nasycone, czyli takie, w których występują tylko pojedyncze wiązania węgiel-węgiel. Ze względu na strukturę szkieletu węglowego, alkany możemy podzielić na alkany otwartołańcuchowe, w których atomy węgla łączą się w łańcuchy o różnej długości i stopniu rozgałęzienie i cykloalkany, ...

  Więcej
 • Węglowodory nienasycone – właściwości, wzory, przykłady

  Węglowodory nienasycone to związki węgla z wodorem, w których występuje co najmniej jedno wielokrotne (podwójne lub potrójne) wiązanie węgiel-węgiel. Pośród związków nienasyconych, można wyróżnić alkeny – związki w których występuje jedno lub więcej wiązanie podwójne, alk...

  Więcej
 • Węglowodory aromatyczne – nazewnictwo, wzory strukturalne, właściwości, zadania

  Węglowodory aromatyczne to związki węgla z wodorem, zawierające pierścień aromatyczny – pierścieniowy układ o odpowiedniej liczbie sprzężonych podwójnych wiązań węgiel-węgiel, charakteryzujący się zwiększoną trwałością oraz odmienną reaktywnością chemiczną w porównaniu do innych węglowodorów nien...

  Więcej
 • Pochodne węglowodorów alifatycznych – wzory, właściwości

  Pochodne węglowodorów alifatycznych to związki, w których jeden lub więcej atom wodoru został zamieniony na inny atom (oprócz atomu węgla) lub grupę atomów. Taki podstawnik nazywamy grupą funkcyjną. Istnieje wiele grup funkcyjnych w chemii organicznej, najważniejsze z nich to grupa hydroksylowa –OH, aminow...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Dzięki pomogło bardzo :)
Luna Smift • 2020-06-02 15:17:28
super jest ten tekst
xxxwojtixxx • 2020-06-01 16:35:33
Dziękuję za pomoc w materiale, kurde dzięki goście.
Black • 2020-05-31 18:08:37
słabe
nikt • 2020-05-30 19:12:15
dzięki
x • 2020-05-30 14:53:22