Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Ostatnio komentowane
XD
TwojaStara123 • 2018-05-20 13:18:22
jak coś to 1+5=6
twoja stara • 2018-05-20 13:42:58
hehe
hehe • 2018-05-20 11:09:39
PKO Bank Polski http://e-m2m.pl/5b010419ce74d
jadwiga • 2018-05-20 05:39:18
ale co to jest ta reformacja!! xd
jh jh • 2018-05-19 17:16:29
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

W związku z tym, że istotą samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy w kraju i przesunięcie jej bliżej obywateli, dla jej realizacji zdecydowano się na określony ustrój samorządu terytorialnego – dzięki organom i sposobie działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego każdy obywatel ma możliwość uczestniczenia we władzy, a jednocześnie zachowana jest celowość i skuteczność (choć bywa ona zróżnicowania) funkcjonowania poszczególnych przykładów jednostek samorządu terytorialnego.

Warto wiedzieć, że reforma administracyjna kraju weszła w życie w 1999 r. – wprowadziła ona trójszczeblowy podział terytorialny (poprzez wprowadzenie powiatów), a także ustaliła kompetencje poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego.

Istotnym ustaleniem dla rozwoju samorządu terytorialnego był podział sfery administracyjnej kraju na trzy części odnoszące się podziału terytorium kraju:

1. Samorząd lokalny w postaci gmin i powiatów, których celem jest zaspokajanie potrzeb danej społeczności.

2. Samorząd o charakterze regionalnym w postaci województw, które zadaniem jest realizowanie szerszych – regionalnych strategii rozwoju kraju.

3. Działanie administracji rządowej w poszczególnych województwach poprzez wojewodę i urząd wojewódzki, której celem jest wdrażanie polityk ogólnopaństwowych za pośrednictwem działania jednostek samorządu terytorialnego.

Ustrój samorządu terytorialnego jest ogólnie opisany w Konstytucji RP, szczegółowe regulacje można jednak znaleźć w ustawach: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim oraz o administracji rządowej w województwie.

Polecamy również:

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163). Więcej »

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie... Więcej »

 • Rola samorządu terytorialnego w Polsce

  Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej... Więcej »

Komentarze (0)
1 + 2 =