Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Konstytucyjne zasady ustroju RP - WOS

Ostatnio komentowane
Gitara śema ten tenkst normalnie ci powiem ze masz elokfentny sposub pizowni oraz wyrarza...
Napus • 2016-10-24 16:55:04
Super
ola • 2016-10-24 14:36:51
Dobre pomarańczowe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
GargamelVlog • 2016-10-24 14:29:51
1.Potop 2. Mendel Gdańsk
Aleksandra • 2016-10-24 14:16:14
całkiem fajne zdania
michał stulejarz • 2016-10-23 18:46:14

WOS

Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Konstytucyjne zasady ustroju RP - WOS

W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zawartych jest kilkanaście zasad naczelnych, które wyrażają podstawowe wartości konstytucyjne i decydują o ustroju kraju.

Są to zasady:

1. republikańskiej formy rządu – zasada odnosi się do ustroju Polski, ale dotyczy ona także symboliki państwa jako takiego – republikańska forma sprawowania władzy dotyczy wykluczenia dziedzicznego sprawowania władzy, a także dążenie do realizacji rządów demokratycznych, w ramach prawa.

2. demokratycznego państwa prawnego – zasada również dotyczy formy rządów – władzy demokratycznej, gdzie działania władzy państwowej związane są prawem. Do przesłanek państwa prawnego zalicza się m.in.: prymat ustawy, podział władzy, sądową kontrolę władzy wykonawczej, czy też realizowania zasady, iż prawo nie działa wstecz.

3. autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami (oraz innymi związkami wyznaniowymi) – zasadę tę wyraża art. 25 ust. 3, w którym podkreśla się autonomię, niezależność, ale także współdziałanie na rzecz dobra człowieka i dobra wspólnego.

4. wolności i praw człowieka i obywatela – państwo wyznające tę zasadę ma obowiązek zapewniania swoim obywatelom (i

Polecamy również:

  • Konstytucja RP (1997) - budowa, omówienie

    Treść Konstytucji (jak każdego aktu prawnego) jest uporządkowana w określony sposób, podzielona na pewne części (rozdziały), a także poszczególne przepisy – artykuły. Ten układ zapisów prawnych nazywa się systematyką konstytucji – w przypadku poszczególnych rozdziałów... Więcej »

  • Funkcje Konstytucji RP - WOS

    Konstytucja jest w każdym państwie aktem prawnym o szczególnym znaczeniu. W związku z tym realizuje ona zawsze pewien zestaw funkcji, rozumianych jako zespół skutków społecznych, jakie w danym społeczeństwie są wywoływane w wyniku istnienia konstytucji. Więcej »

  • Polskie konstytucje - najważniejsze, chronologicznie, opis - WOS

    Pierwszą Polską Konstytucją była tzw. Konstytucja 3 maja przyjęta przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Konstytucja ta była drugą konstytucją na świecie (po USA) i pierwszą w Europie. Obowiązywała ona tylko przez rok. Więcej »

2 + 5 =