Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Współczesna demokracja - definicja, geneza, cechy - WOS

Ostatnio komentowane
Yup, that'll do it. You have my apiriceatpon.
Jimmie • 2014-12-21 19:59:11
Posted on 03/07/2012 at 16:07Happiness. No one rejects, diilskes, or avoids pleasure itsel...
Alaa • 2014-12-21 19:56:38
Bambusek Posted on Zagrałem w demo i kupiłem 2 dni przed premierą. Teraz sobie p...
Rikki • 2014-12-21 19:29:40
I totally agree with you! You gave the exact same reansos why I don't like having cats at ...
Benedictopao • 2014-12-21 19:27:17
Hi All, Martha and attended the hnauogt. It was cool! Martha was on her cell phone and I w...
Yelena • 2014-12-21 19:20:07
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Demokracja współczesna – geneza

Za początki kształtowania się współczesnych demokracji z reguły uznaje się moment zwycięstwa rewolucji burżuazyjnych w Anglii (XVII w.) oraz we Francji (XVIII w.). Rewolucja angielska było wydarzeniem o tyle istotnym, że zapewniła parlamentowi znaczny zakres kompetencji do reprezentowania społeczeństwa. Wiek XVII i XVIII to również czasy wytworzenia się i rozwoju filozofii oświeceniowej. Myśliciele tej epoki sformułowali kilka poglądów będących fundamentem demokracji, wśród takich można wskazać na zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza oraz zasadę suwerenności ludu zaproponowaną przez Jana Jakuba Rousseau.

Kolejnymi przełomowymi momentami w narodzinach współczesnej demokracji były, także już wspominane, uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1787 roku oraz wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która przyczyniła się do rozpropagowania zasad równości, wolności i braterstwa, a także idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, takich jak zapewnienie obywatelom podstawowych praw i wolności, np. wolności słowa i sumienia. Kolejnym krokiem w stronę demokracji współczesnej było wytworzenie się partii politycznych

Polecamy również:

Przepisz kod:
wczytaj nowy