Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Budżet samorządowy - definicja, cechy

Ostatnio komentowane
git
zboczony maciek • 2018-06-17 19:28:46
erl98ghurt;g
g"SMRp;b' • 2018-06-17 13:48:24
istnieją też możliwości zweryfikowania rozkładu alkoholu we krwi w sposób matematycz...
aśka • 2018-06-17 11:01:08
ok
andrzej duda • 2018-06-14 10:31:18
Unia w Krewie 1386? Od kiedy? Unia w Krewie to rok 1385.
jjj • 2018-06-14 05:18:25
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Budżet samorządowy - definicja

Budżetem samorządu terytorialnego nazywamy plan dochodów i wydatków danej jednostki samorządowej. Warto wiedzieć, że planowanie takie ma cykl roczny – decyzję o budżecie podejmuje organ stanowiący jednostki w drodze uchwały, jednak wyłączny wpływ na formułowanie projektu budżety posiada wykonawczy organ jednostki samorządowej, czyli wójt (burmistrz/prezydent) lub też zarząd powiatowy bądź wojewódzki).

Istotnym elementem budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbicie dochodów na źródła ich uzyskiwania, a także szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy.

Finansową działalność jednostek samorządu kontroluje i nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniuje budżet danej gminy przed jego uchwaleniem.

Wielkość budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od dotacji celowych z budżetu państwa i wysokości tzw. subwencji ogólnych, choć oczywiście poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (jst) mają także inne dochody – tzw. dochody własne. Dochody te pochodzą m.in. z majątku jst, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych itp., od wpływów z opłat – m.in. skarbowej, a także z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (mieszkających na terenie gminy także powiatu czy województwa) i prawnych (z siedzibą firmy na terenie danej gminy – także powiatu czy województwa).

Polecamy również:

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie... Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Więcej »

 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163). Więcej »

Komentarze (0)
4 + 4 =