Wojna w Kosowie

Wojna w Kosowie - przyczyny

Bezpośrednią przyczyną wybuchu konfliktu w Kosowie było zniesienie autonomii Kosowa przez władze jugosłowiańskie w 1989 roku. Kosowo i Metochia, będące jedną z dwóch prowincji autonomicznych Jugosławii (obok Wojewodiny), od wieków stanowiło kość niezgody pomiędzy walczącymi o wpływy na tych terenach państwami. W przeciągu stuleci znajdowało się ono pod protektoratem Serbii, Bułgarii oraz Imperium Osmańskiego. Warto dodać, iż Kosowo stanowi wyjątkowe miejsce w historii Serbów - to właśnie tam znajduje się większość zabytkowych monastyrów. Tam również odbyła się słynna walka na Kosowym Polu pomiędzy siłami serbskimi a Turkami. Bitwa ta miała kolosalne znaczenie dla przyszłości państwa serbskiego, a jej echa słychać było także podczas procesu rozpadu Jugosławii.

Zniesienie autonomii Kosowa spowodowało natychmiastowy bojkot wszelkich instytucji serbskich przez zamieszkujących tam Albańczyków. Warto dodać, że stanowili oni wtedy około 90% ludności zamieszkałej na tym terenie. Nadchodzący rozpad Jugosławii dodatkowo pobudził ruchy narodowościowe - przeprowadzone referendum nie pozostawiało złudzeń: kosowscy Albańczycy pragnęli niepodległego Kosowa. bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było narastające niezadowolenie ludności serbskiej, która została zepchnięta na margines społeczeństwa, jak również liczne konflikty na tle etnicznym. W momencie wybuchu wojny (1998 rok) po dwóch stronach stanęły: Wyzwoleńcza Armia Kosowa oraz Armia Jugosłowiańska. Działania prowadzone przez Serbów pod dowództwem prezydenta Slobodana Miloszewicia doprowadziły do masowego przesiedlenia ludności albańskiej na tereny sąsiednich krajów: Albanii oraz Macedonii, jak również obejmowały czystki etniczne oraz represje. 

Gdy liczne próby społeczności międzynarodowej zawiodły, w marcu 1999 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu nalotów wojsk NATO na strategiczne cele wojskowe Serbów. Trzymiesięczne bombardowanie stolicy Serbii, Belgradu, ostatecznie zmusiły prezydenta Miloszewicia do zaprzestania działań wojennych oraz wycofania z terenu Kosowa Armii Jugosłowiańskiej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie, na teren Kosowa sprowadzonych zostało ponad 50 tysięcy żołnierzy międzynarodowych sił KFOR (Kosovo Force). Pomimo obecności sił międzynarodowych w rejonie tym nadal widoczne jest napięcie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych narodów. Dodatkową trudnością w utrzymaniu spokoju w tym regionie jest trudna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, olbrzymie bezrobocie jak również bieda i korupcja.