Wojna siedmioletnia - przebieg

Wojna siedmioletnia rozpoczęła się od ataku wojsk Pruskich pod wodzą Fryderyka II na terytoria należące do Saksonii w roku 1756.  Niespodziewanie dla tego władcy przeciwko jego planom wcielenia ziem saskich do Prus wystąpiły największe potęgi ówczesnej Europy – sojusz Austrii, Rosji i Francji, z których żadna nie chciała widzieć aż tak wzmocnionych Prus. Z kolei po stronie Fryderyka II stanęła Wielka Brytania. W rezultacie doszło do wojny na skalę światową

Na frontach europejskich wojska pruskie, po początkowych sukcesach, zaczeły ponosić dotkliwe porażki w walce z koalicjantami. W roku 1757 był zagrożony Berlin. Jednakże Fryderykowi II udało się pokonać siły francuskie i austriackie w bitwach pod Rossbach i Lutynią (1757). Mimo to sytuacja władcy pruskiego nie wyglądała dobrze. W roku 1759 poniósł on wielką klęskę pod Kunowicami, a na przełomie 1761 i 1762 roku siły koalicyjne zbliżały się do Berlina. Fryderyk rozważał nawet samobójstwo. Od tego czynu uratował go cud – wycofanie się z wojny Rosji, po tym jak zmarła stara caryca Elżbieta, a na jej miejscu pojawił się Piotr III, zafascynowany Prusami i Fryderykiem II. W międzyczasie Francuzi również zaczęli ponosić dotkliwe klęski w walce z Anglikami w koloniach, toteż byli skłonni rozpocząć negocjacje pokojowe.  Ostatecznie na placu boju pozostała samotna Austria, równie mocno wykończona wojną. Obie strony postanowiły rozpocząć w roku 1763 rozmowy pokojowe, zakończone pokojem w Huberstburgu.