Religie na świecie

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez zespół analityków amerykańskich z ośrodka The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life w 2010 r. największą religią świata było chrześcijaństwo, którego wyznawcy stanowią aż 34% całej populacji, czyli 2,2 mld ludzkości.

Kolejne miejsca zajmują wyznawcy islamu, hinduizmu i buddyzmu. Wiarę muzułmańską zadeklarowało 1,6 mld osób (23% w ramach całej ludzkości), 1 mld stanowią hinduiści (15% populacji świata), natomiast buddystów jest ok. 500 milionów (czyli 7%).

Z kolei 58 mln mieszkańców naszego globu, czyli mniej niż 1% światowej populacji, wyznaje takie religie jak bahaizm, sikhizm i taoizm, zaś ponad 400 mln przynależy do innych religii, często lokalnych (ludowych, tradycyjnych).

Judaizm wyznaje 14 mln ludzi (0,2%), przy czym tylko jedna czwarta z nich zamieszkuje Izrael. Natomiast aż 44%  Żydów to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Według ośrodka Pew ok. 84% mieszkańców naszej planety przynależy do jakiejś grupy religijnej. W 2010 r. było to 5,8 mld z 6,9 mld ogólnej liczby populacji. Z kolei co szósta osoba na świecie (1,1 mld – 16 % populacji) nie deklaruje się jako wyznawca konkretnej religii, nawet jeśli przyznaje się równocześnie do jakiś duchowych wierzeń. Brak przynależności nie jest zatem równoznaczny z ateizmem. Co więcej, osoby nie utożsamiające się z określonym wyznaniem stanową trzecią liczebnie grupę na świecie po chrześcijanach i muzułmanach.

W kontekście rozmieszczenia geograficznego religii na świecie, najbardziej złożona jest sytuacja w Azji i rejonu Pacyfiku. Mieszka tam niemal cała światowa populacja hinduistów i buddystów, 62 % muzułmanów (Indonezja, Indie i Pakistan to państwa z największą liczbą wyznawców islamu), ale równocześnie trzy czwarte osób deklarujących brak przynależności religijnej (w samych Chinach ok. 700 milionów).

Wyznawcy religii chrześcijańskiej są najbardziej rozproszeni. W Europie stanowią 558,2 mln populacji kontynentu (czyli 24% wszystkich mieszkańców), w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 531,2 mln, zaś w Afryce subsaharyjskiej 517,3 mln. W Azji i Oceanii jest ich 286,9 mln, w Ameryce Północnej 266,6 mln, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 12,7 mln.

Państwami o największej liczbie wyznawców Chrystusa są natomiast: Stany Zjednoczone (243 mln), Brazylia (173 mln), Meksyk (107 mln) i Rosja (104 mln). Należy mieć przy tym na względzie, że pod pojęciem „chrześcijanie” kryją się nie tylko katolicy, ale również wyznawcy protestantyzmu, anglikanizmu i prawosławia.

Jeśli chodzi o sam podział w łonie chrześcijaństwa, to około połowę z 2,2 mld wyznawców Chrystusa stanowią katolicy.  Szacuje się, że 37% to protestanci, włączając anglikanów, jak również Kościoły niezależne i nie przypisane do żadnego wyznania. Wspólnota prawosławna gromadzi 12% chrześcijan, a osób uważających się za chrześcijan (jak mormoni czy świadkowie Jehowy) jest 1%.

Średnia wieku ludzi wierzących na świecie wynosi 28 lat. Najmłodsi są muzułmanie (23 lata) i hinduiści (26 lat). W przypadku chrześcijan jest to 30 lat, u buddystów 34 lata, a wśród wyznawców judaizmu 36 lat.

Powyższe dane są wynikiem analizy sytuacji religijnej w ponad 230 krajach.