Rada Europy (RE)

Rada Europy rozpoczęła swoje działanie w 1949 r. jako międzynarodowa organizacja rządowa. Utworzyło ją 10 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Niemcy i Włochy poprzez podpisane tzw. Traktatu Londyńskiego.

Rada Europy powstała jako wyraz powojennych dążeń integracyjnych w Europie, w których widziano sposób odbudowy zniszczonego wojną kontynentu i zapobieżenia ewentualnym konfliktom w przyszłości. Rada Europy była więc jednym z pierwszych kroków ku realizacji wizji W. Churchilla utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”.

Kształt Rady Europy jako organizacji międzynarodowej został ustalony podczas kongresu w Hadze, który odbył się w 1948 r. Głównym tematem kongresu były kwestie związane z integracją europejską, stąd też wydarzenie to zaowocowało decyzjami, jakie przez kolejne lata wpływały – w sferze społecznej, kulturalnej i ekonomicznej na proces jednoczenia się Europy.

Rada Europy - cele

1. troska o przestrzeganie praw człowieka,
2. promowanie demokracji,
3. troska o umacnianie dziedzictwa kulturowego krajów europejskich,
4. przestrzeganie prawa,
5. tworzenie forum dyskusji na bieżące ważne tematy (m.in. dotyczące aktualnych problemów takich jak kwestie migracyjne, przestępczość itp.)

Siedzibą Rady Europy jest Strasburg.

Koniecznie należy pamiętać o tym by nie mylić Rady Europy z instytucjami Unii Europejskiej, a szczególnie Radą Europejską – są to dwie zupełnie różne instytucje.