Parlament Europejski - skład, kadencja, przewodniczący

Parlament Europejski - skład

Maksymalną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego Traktat o UE określa na 750 – minimalna liczba posłów z kraju członkowskiego to 6 osób, natomiast maksymalna to 96. Obecnie (tj. w 2013 r.) dane te nie są w pełni zgodne z rzeczywistością, co wynika z pewnego okresu przejściowego – Traktat Lizboński rozpoczął swoje funkcjonowanie już po wyborach do Parlamentu. W kadencji 2009-2014 najwięcej posłów w PE mają Niemcy (99), a najmniej – Cypr, Estonia (po 6) i Malta (5). Warto wiedzieć, że liczba posłów zależy w sposób proporcjonalny od liczby ludności danego kraju.


Istotnym elementem wyróżniającym PE jest fakt, iż posłowie nie zasiadają w nim według przynależności krajowej, lecz według przynależności politycznej.

Parlament Europejski - kadencja

Posłowie do PE wybierani są w poszczególnych krajach członkowskich w wyborach bezpośrednich, powszechnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja trwa pięć lat.

Parlament Europejski - przewodniczący

Jest to organ, którego głównym zadaniem jest przewodniczenie obradom Parlamentu (otwieranie i zamykanie, udzielanie głosu, troska o przestrzeganie Regulaminu), a także koordynowanie jego działalności. Przewodniczący PE ma również kompetencje reprezentacji PE na arenie międzynarodowej.

Aktualnym (2013 r.) przewodniczącym jest Martin Schulz. Warto wiedzieć, iż w latach 2009-2012 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek.

Wybory przewodniczącego są tajne i odbywają się w ramach Parlamentu. Kandydaturę na przewodniczącego może zgłosić gruba przynajmniej 40 eurodeputowanych. Przewodniczący wybierany jest na 2,5 letnią kadencję.