Nabożeństwa

Co to jest nabożeństwo?

Nabożeństwa (łac. pia exercitia - pobożne ćwiczenia) są pozaliturgicznymi modlitwami i praktykami religijnymi. Ich celem jest rozwój życia duchowego człowieka i pogłębienie jego przekonań religijnych. Można wyróżnić nabożeństwa publiczne, ludowe oraz indywidualne. Są one włączone w poszczególne okresy liturgiczne; w rok liturgiczny, ale traktowane są bardziej jako dodatek do liturgii. Część z nich przypisana jest do konkretnych miesięcy, np. nabożeństwa majowe, czerwcowe bądź dni tygodnia np. pierwsze piątki miesiąca oraz pierwsze soboty miesiąc.

Nabożeństwa

Nabożeństwami w Kościele katolickim są m.in. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia czy Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Do najbardziej znanych należą także nabożeństwa majowe (będące nabożeństwami maryjnymi) czy nabożeństwa czerwcowe (skierowane do Najświętszego Serca Jezusa). W czasie Wielkiego Postu ma miejsce z kolei nabożeństwo czterdziestogodzinne należące do tzw. nabożeństw eucharystycznych.

Wśród nabożeństw można wyróżnić także nabożeństwa lokalne, np. o urodzaj bądź ku czci świętych (odprawiane w dni ich wspomnień). Zdarza się, że nabożeństwo zostaje wprowadzone do jednej parafii, natomiast nie spotkamy go w innych miejscach, np. nabożeństwo Droga Światła (Via Lucis) powstałe w rodzinie salezjańskiej, stanowiące niejako kontynuację drogi krzyżowej, nie jest odprawiane we wszystkich kościołach. 

Specyficzny typ nabożeństw stanowią tzw. nabożeństwa ekumeniczne, w których biorą udział chrześcijanie różnych odłamów. Mają one miejsce m.in. przy okazji wizyt papieskich w danym kraju oraz w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.