Geny sprzężone ze sobą

Geny sprzężone ze sobą to takie, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie. Oznacza to, że w czasie mejozy oba geny trafią do tej samej gamety.

Tak więc jeśli skrzyżujemy ze sobą dwa rodzaje kukurydzy: o nasionach pełnych i czerwonych (podwójna homozygota dominująca AABB) z odmianą o nasionach białych i spłaszczonych (podwójna homozygota recesywna aabb), w których geny barwy i kształtu są ze sobą sprzężone, wówczas otrzymamy następujące wyniki:

P:        AABB  x  aabb

G:       AB, ab

F1:       ABab

G:       AB, ab, AB, ab

F2:      

Gamety

AB

ab

AB

AABB

AaBb

ab

AaBb

aabb

Genotypowo: 1:2:1

Fenotypowo: 3:1

W pokoleniu F2 na każde cztery nasiona 3 były czerwone i pełne, a 1 białe i spłaszczone

* gdzie:

A – nasiona czerwone            a – nasiona białe

B – nasiona pełne                   b – nasiona spłaszczone

W krzyżówkach osobników posiadających cechy, które są sprzężone ze sobą, w pokoleniu drugim obok potomstwa odtwarzającego fenotyp rodzicielski pojawiają się mieszańce.

Tak więc dla przykładu: po skrzyżowaniu muszki owocowej typu dzikiego (normalne skrzydła i brązowa barwa ciała) z muszką o zredukowanych skrzydłach i czarnej barwie ciała powstają 4 cztery klasy fenotypów: muszki dzikie, muszki o normalnych skrzydłach i czarnej barwie ciała, muszki o zredukowanych skrzydłach i brązowym ciele, muszki o zredukowanych skrzydłach i czarnym ciele. Przy czym fenotypy rodzicielskie są reprezentowane przez znacznie większą liczbę osobników niż fenotypy mieszańców. Wytłumaczeniem pojawienia się u niewielkiej liczby potomków, kombinacji alleli występujących u rodziców jest zjawisko crossing-over,w czasie którego następuje wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych.