Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna - definicja

Chemia nieorganiczna to dział chemii skupiający się na pierwiastkach chemicznych, oraz  zajmujący się wieloma zróżnicowanymi  związkami chemicznymi które z tych pierwiastków powstają. Fundamentem wiedzy każdego chemika a przede wszystkim chemika nieorganika pozostaje układ okresowy, który powstał wskutek zaobserwowania praw wynikających ze struktury atomu. 

Mianem substancji nieorganicznych określamy wszystkie te związki, które nie występują w organizmach żywych lub nie są zbudowane z węgla i wodoru (poza tlenkami węgla, kwasem weglowym i jego solami, węglikami i cyjankami) głównie: tlenki, zasady, kwasy mineralne oraz ich sole.

Zastosowanie substancji nieorganicznych jest ogromne od nawozów sztucznych przez katalizatory po monitor komputera.

Dokładne zastosowanie oraz metody otrzymywania omówiono w działach poświęconych odpowiednim pierwiastkom i grupom związków tj. tlenki, wodorki, kwasy, zasady, sole.

Chemia nieorganiczna - reakcje

Reakcje dotyczace związków nieorganicznych to przede wszystkim reakcje w roztworach kwasów, zasad i soli. Reakcje takie czesto stosowane są w chemii analitycznej do okreslania ilościowego składu substancji (acydymetria, alkalimetria,redoksometria). Innymi ważnymi reakcjami są reakcje typu redox stosowane w elektrochemii, znajdują one zastosowanie w produkcji bardzo czystych metali.

Chemia nieorganiczna - zadania

Określ które z podanych związków należą do związkow nieorganicznych:

tlenek srebra (I)Ag _{2} O

glukoza C _{6}H _{12} O _{6}

siarczan (VI)  potasu K _{2} SO _{4}

etanolan sodu C _{2}H _{5} ONa

kwas pikrynowy C _{6}H _{3} N _{3} O _{7}

kwas mrówkowy C H _{2} O _{2}

rodanek potasu KSCN

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją związki nieorganiczne to: tlenek srebra (I), siarczan (VI) potasu, rodanek potasu