Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Unia lubelska - przyczyny, postanowienia, skutki. Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Ostatnio komentowane
Trzeba zaznaczyć, że nie było żadnego wsparcia z Polski podczas I i II powstania ślą...
imię • 2015-03-31 18:20:08
grzech by nie skozystav
cos • 2015-03-31 08:33:48
lubie w czoko
Krzysztof szyja • 2015-03-31 08:03:48
gfsd
jan • 2015-03-30 15:54:18
kupppppppppa
kua • 2015-03-30 15:03:07
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

o inkorporacji do Korony należących do Litwy obszarów – Wołynia, Podlasia, Bracławszczyzny oraz Kijowszczyzny.

Unia lubelska – Postanowienia i skutki

Unia lubelska została zawarta na sejmie w Lublinie – 27 czerwca w roku 1569. W odróżnieniu od dotychczasowych porozumień między dwoma krajami, ten układ złączył Polskę oraz Litwę na zasadzie równości stron w jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Od tej chwili oba kraje miały istnieć jako dwa państwa, których wzajemny związek został zabezpieczony – wspólnym sejmem oraz elekcją monarchy, jednocześnie będącego wielkim księciem litewskim. Poza tym Rzeczpospolita Obojga Narodów miała posiadać wspólną monetę – bitą osobno w każdym państwie pod jego stemplem, prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz wojny. Odrębne miały pozostać – skarb, urzędy centralne, wojsko oraz sądownictwo.

Dzięki zawartej unii nastąpiło wzmocnienie potencjału militarnego, ekonomicznego oraz demograficznego Rzeczypospolitej. Ponadto nastąpił również wzrost znaczenia Warszawy – miejsce wspólnych sejmów, a kolejno również elekcji nowego króla.

Szlachta polska natomiast mogła przystąpić do ekspansji gospodarczej na nowych ziemiach. Z drugiej strony średnia szlachta litewska wzmocniła swoją pozycje, w skutek uzyskania takich przywilejów jakie miała szlachta polska. Nastąpiła również polonizacja kulturowa szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dodatkowo Korona uzyskała nową granice z Moskwą oraz Chanatem Krymskim. W skutek czego nastąpiło zwiększenie wysiłków militarnych państwa, a ostatecznie uwikłało stronę polską w wyczerpującą wojnę z Moskwą.

Polecamy również:

 • Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim i kraj za ich panowania

  Panujący w Polsce oraz na Litwie od końca XIV w. przedstawiciele dynastii Jagiellonów, brali czynny udział we wszystkich ważniejszych sprawach regionu. Walczyli o trony Czech i Węgier oraz o tron cesarski, uczestniczyli w rywalizacji o panowanie w regionie Bałtyku oraz w działaniach antytureckich.

 • Demokracja szlachecka w Polsce - definicja, na czym polegała, cechy, przywileje

  Demokracja szlachecka jest nietypową historyczną formą demokracji, która wykształciła się początkowo w Królestwie Polskim w XV-XVI, a następnie została przejęta przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na mocy unii w Krewie, zawartej w 1569 roku, Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie...

 • Sarmatyzm - definicja, cechy, geneza

  Pojęcie sarmatyzmu wymyka się zwyczajowym systematyzacjom z powodu trudności określenia jego natury – nie był w żadnym wypadku prądem filozoficznym ani kierunkiem w sztuce, trudno też określić go jako teorię społeczną, z drugiej jednak strony w znaczący sposób ukształtował pewien styl życia w XVII...

 • Handel zbożem w XVI w. - Rzeczpospolita spichlerzem Europy

  W epoce nowożytnej Rzeczpospolita stanowiła największy w Europie zwarty obszar gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej. Jej rozwój w państwie polsko – litewskim polegał przede wszystkim na wyraźnym zwiększaniu powierzchni folwarków – nie na znacznym wzroście ich liczby.

 • XVI w. - złoty wieki kultury polskiej

  Wiek XVI był okresem panowania w Rzeczypospolitej ostatnich przedstawicieli dynastii Jagiellonów, a jednocześnie czasem ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilizacji, której brakowało poprzednim epokom. Po rozprawieniu się z Krzyżakami oraz wojnach z Turkami i Moskwą nastąpiły wreszcie lata...

Przepisz kod:
wczytaj nowy