Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Biblia - geneza (czas powstania, autorzy)

Ostatnio komentowane
To jest książka wstrząsająca realizmem opisu przeżyć i obserwacji autorki. Zbyt ma...
zgred • 2015-01-27 21:22:12
far nie jewt nie policzalnym
trololo • 2015-01-27 13:22:09
Bardzo pomocne.
Oliwka • 2015-01-27 11:10:36
Dziękuje pomogliście mi jesteście super
kotka • 2015-01-27 09:11:31
Dobre ale mało!
delfinek11 • 2015-01-26 18:43:11
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Biblia to zbiór ksiąg (Stary Testament – 46, Nowy Testament – 27), spisanych na przestrzeni całego tysiąclecia. Dzieje rodów pierwszych patriarchów Izraela były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Przyjmuje się, że pierwsze księgi biblijne zaczęto spisywać ok. XIII w. p.n.e. (Pięcioksiąg). Powstanie ksiąg prorockich datuje się na okres od VIII – VI w. p.n.e., powstanie Księgi Hioba i Księgi Eklezjastesa na V w. p.n.e. W przypadku wielu starszych ksiąg podaje się jedynie hipotetyczny czas powstania, podobnie w przypadku określania ich autorstwa.

Tradycyjnie autorstwo Pięcioksięgu przypisuje się Mojżeszowi, Salomonowi – spisanie ksiąg mądrościowych, Dawidowi – ksiąg psalmów (podobnie wygląda kwestia ksiąg prorockich – Jozuego, Izajasza, Jeremiasza). Różnice w stylistyce i budowie różnych fragmentów jednej księgi wskazują jednak na autorstwo wielu twórców. Spisanie ksiąg Nowego Testamentu nastąpiło w I w. n.e. (51 – 96 r. n.e.). Na przestrzeni wieków teksty biblijne ulegały zmianom, nanoszono na nie poprawki, niektóre fragmenty usuwano. Pojawiały się także błędy w tłumaczeniach. Pierwotnie księgi Starego Testamentu spisano w trzech językach: hebrajskim, greckim i aramejskim.

Najważniejsze przekłady Biblii to Septuaginta (pierwszy przekład Starego Testamentu na język grecki) i Wulgata (przekład Biblii na język łaciński). Do najważniejszych polskich przekładów należą: „Biblia królowej Zofii” (1455), Biblia Jakuba Wujka (1599), Biblia Gdańska (1632), Biblia Tysiąclecia (1965).

Polecamy również:

 • Podział ksiąg biblijnych

  Słowo „kanon” pochodzi z greki i pierwotnie oznaczało przyrząd do mierzenia lub regułę. Z czasem zaczęto nim określać listę tekstów biblijnych, które są zgodne z przyjętymi przez chrześcijaństwo założeniami wiary. Kanon biblijny obejmuje więc te księgi Pisma świętego, które zostały...

 • Znaczenie Biblii dla kultury

  Dla wyznawców judaizmu i religii wywodzących się chrześcijaństwa (m.in. katolicyzm, protestantyzm, prawosławie) Biblia to sacrum, Święta Księga zawierająca spisane na przestrzeni wieków Słowo Boże

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki...

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej...

 • Styl biblijny - cechy, przykłady i funkcje

  Styl biblijny Biblia jest zarazem świętą księgą judeochrześcijaństwa i arcydziełem literackim. Pojawia się w niej cała gama artystycznych sposobów wypowiedzi: przypowieści, porównania, obrazy literackie, symbole, metafory czy maksymy. W Biblii obecne są zarówno formy liryczne, jak i takie,...

Przepisz kod:
wczytaj nowy
Saegedhalgedhoeltjagh • 2015-01-24 01:28:39
CristoCentrico:En lo que llamamos las isgalies' hay temas que anteriormente ni se ventilaban como el del arrebatamiento. Otros temas no producen' dinero. No llenan arcas eclesie1sticas'. Otros no forman parte de las ensef1anzas cle1sicas de esas denominaciones; en fin, los motivos son innumerables, pero es un hecho que la gran mayoreda de los ledderes llevan mensajes segfan las directrices de sus denominaciones y quien se salga de ellos afrenta su puesto. La gran mayoreda de los pastores no proceden de estudios libres, sino de escuelas o institutos pate9ticos, formateados segfan los lineamientos de cada comunidad religiosa, e incluso son nombrados como pastores' y tef3logos' y en ello se ufanan humildemente, cuando ni los apf3stoles' fueron tef3logos'.Los hay que se denominan a si mismo como profetas' y ahora ya muchos pastores' se aburrieron de serlo y se este1n elevando a apf3stoles', como si ello fuera un tedtulo.Dificilmente un estudioso de la Biblia enmarcado en una denominacif3n religiosa sabe del sacerdocio de Jesucristo, incluso de Melquisedek aseguran que es el mismo Jesfas.A las gentes o creyentes les llama muy poco el estudiar y si lo hacen tienen que usar necesariamente los lentes de la religiosidad y de la espiritualidad para supuestamente entender y aceptar, por ejemplo, que el rey David haya hecho lo que hizo para quedarse con la mujer de su general.Todo les es tan espiritual que ni se dan cuenta que Sansf3n se suicidf3 con el respaldo de Dios .Muchos ledderes son pastores' porque no fueron curas o sacerdotes del orden catf3lico romano, o griego o anglicano.Cualquier predicador es llamado pastor', y este se lo cree, que es lo peor.Acerca de la imposision de manos se manejan conceptos fuera de contexto.Esos temas son tan misteriosos' como para el ignorante que desconoce el significado de H2O.Hay pastores' con un bagagge intelectual tan rudimentario que todaveda insisten en que Jesfas convirtif3 el agua en vino pero sin alcohol.Se nota que ni el bachillerato lo pasaron y desconocen lo que es la fermentacif3n.Estamos en pleno siglo XXI y aun se habla de brujereda' .bfCf3mo alguien puede profundizar' en la Biblia si los esquemas o formatos religiosos los mandan a las hogueras para quemarlos por herejes?Los religiosos no mandan asesinar o no asesinan desde sus pfalpitos a los cientedficos porque se quedan sin celulares, sin internet y sin la tecnologeda que frenf3 el imperio de las religiones.Y lo pero es la pastolateda' FGuttmann